programmas

Tīra jūra vienos 500 km garumā

27.jūnijā Vides izglītības fonds atklās Baltijas jūrai veltītu sociālo kampaņu „Mana jūra”. Pēc atklāšanas pasākuma komanda dosies uz Lietuvas/Latvijas pierobežu, lai jau nākamajā rītā uzsāktu vairāk kā 500 km garo Latvijas jūras robežas maršrutu, dokumentējot, apkopojot un izzinot aktuālās jūras un piekrastes vides problēmas.

Atklāšanas pasākumā kampaņas organizatori, Vides izglītības fonds (VIF), iepazīstinās ar Baltijas jūras piekrastes atkritumu monitoringa projektu MARLIN un kampaņas „Mana jūra” mērķiem, aktivitātēm un norises grafiku. Kampaņas ietvaros paredzētas daudzveidīgas aktivitātes Baltijas jūras piesārņojuma jautājumu aktualizēšanai:
- Jūras piesārņojošo atkritumu situācijas monitorings Latvijas piekrastē, saskaņā ar ANO Vides programmas metodoloģiju, pirmo reizi apkopojot salīdzināmus datus Baltijas jūras reģionā.
- Piekrastes apsaimniekošanas labās prakses un negatīvo piemēru apzināšana un dokumentācija, sadarbībā ar pašvaldībām, iedzīvotājiem un NVO, veidojot interaktīvu karti un datubāzi.
- Uzmanības pievēršana ražotāju atbildībai par piekrastē atstātajiem atkritumiem, aktualizējot depozīta sistēmas lietderību un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus piekrastes zonā.
- Publiskie pasākumi par Baltijas jūras problemātiku - sabiedrības iesaiste.
- Tikšanās ar politiķiem, lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, aicinot pievērst uzmanību Baltijas jūrai.
- Sadarbībā ar Zilā Karoga kampaņu - nacionālās un starptautiskās kontroles vizītes un oficiālo peldvietu ranžējums, noskaidrojot šīs sezonas labāko un sakoptāko peldvietu Latvijā.

Par Baltijas jūras ekoloģisko situāciju un jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku preses konferencē runās arī Latvijas pārstāve HELCOM Baiba Zasa.

Kampaņai „Mana jūra” varēs sekot līdzi vietnē www.manajura.lv, lai uzzinātu gan dalībnieku atrašanās vietu, jaunākās aktualitātes, noskatīties video dienasgrāmatas un intereses gadījumā pievienoties gājienam. Vairāk par Vides izglītības fondu: www.videsfonds.lv; Twitter: @videsfonds; Kā arī sekot līdzi Facebook.com un draugiem.lv

Sociālā kampaņa "Mana jūra" norisinās starptautiska projekta MARLIN ietvaros, kas tiek īstenots ar Centrālās Baltijas Programmas (Central Baltic Programme) atbalstu.

Sociālo kampaņu „Mana jūra” informatīvi atbalsta portāli NRA.lv un Apollo.lv

visi jaunumi