programmas

Trīspadsmit Latvijas peldvietas un jahtu ostas izvirzītas Zilā Karoga saņemšanai.

2010. gada 4.martā Vides Ministrijā notika Nacionālās peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas Komisijas (Zilā Karoga Nacionālās žūrijas) sēde, kurā tika izvērtēti Latvijas pašvaldību un jahtu ostu pieteikumi Zilā Karoga iegūšanai.
 
Nacionālā žūrija izvērtēja trīspadsmit pieteikumus – no tiem 11 peldvietu un 2 jahtu ostu kategorijā. Saskaņā ar Nacionālās žūrijas lēmumu tālākai izskatīšanai starptautiskajā žūrijā šogad izvirzīti visi Latvijas kandidāti.
 
Pirmo reizi skatīšanai starptautiskajā žūrijā tika virzīti divi jauni pretendenti – Kuldīgas peldvieta „Mārtiņsala” un Jēkabpils pilsētas Radžu peldvieta.
 
Pārējie no Latvijas virzītie Zilā Karoga pretendenti peldvietu kategorijā ir: Ventspils pilsētas peldvieta, Jūrmalas pilsētas Majoru un Jaunķemeru peldvietas, Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera peldvieta un peldvieta „Stropu vilnis”, kempinga „Abragciems” peldvieta Engures novadā, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta un Liepājas pilsētas peldvietas „Dienvidrietumu pludmale” un „Pludmale pie stadiona”.
 
Savukārt jahtu ostu kategorijā tālāk izvirzīts Liepājas jahtu centrs un jahtu piestātne „Pāvilosta Marina”.
 
Zilā Karoga nacionālo žūriju vada Vides ministrs Raimonds Vējonis. Nacionālās žūrijas sastāvā ir Vides ministrijas, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Sabiedrības veselības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Zēģelētāju Savienības, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hidroekoloģijas institūta, VAK un Vides izglītības fonda pārstāvji. Starptautiskā žūrija savu izvērtējumu sāks 8. martā un Zilā Karoga ieguvēji šogad būs zināmi jau aprīļa beigās.
 
Latvijā no Baltijas valstīm jau pagājušajā gadā plīvoja visvairāk ZK - vienpadsmit. Kopā pasaulē pagājušajā gadā Zilais Karogs plīvoja 2808 peldvietās un 650 jahtu ostās.

Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Tā balstās uz 29 stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās. Latvijā FEE International pārstāv nodibinājums „Vides izglītības fonds”

visi jaunumi