programmas

Turpināsies Vides izglītības fonda darbības atbalsta programma arī 2014.gadā

Pateicoties EEZ finansējumam, Vides izglītības fonds 2014. gadā turpinās īstenot  organizācijas pamataktivitātes un publicitātes pasākumus. 
Projekts “Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšanai”  palīdzēs Vides izglītības fondam īstenot ikgadējo Ekoskolu vasaras vides forumu, kas pulcēs kopā jauniešus un skolotājus no visas Latvijas, kā arī Ekoskolu apbalvošanas ceremoniju un žūrijas vizītes uz skolām.
Zilā Karoga programmas ietvaros paredzēta pašvaldību Zilā Karoga vides izglītības pasākumu popularizācija un līdzdalība tajos,  Zilā Karoga kontroles vizītes, sezonas izvērtējums, komunikācija ar pašvaldībām un jahtu ostām.
Jauno vides reportieru programmai paredzēts nacionālā mēroga projektu konkurss un jaunās sezonas atklāšana, kā arī Jauno vides reportieru integrēšana profesionālajā vidē, piedāvājot apmeklēt JVR skolas nodarbības. 
Plānota Zaļās atslēgas programmas izsludināšana, popularizācija, attīstība un jauno kritēriju ieviešana. “Zaļais izrāviens” ļaus Vides izglītības fondam nodrošināt konsultācijas viesnīcām par Zaļās Atslēgas kritēriju izpildi (jaunajiem kandidātiem un pārsertificētajiem), nacionālās žūrijas darba nodrošinājums, pārsertifikācijas un kontroles vizītes.
Šogad tiks turpināts arī darbs pie „Mana jūra” ikgadējās vasaras kampaņas īstenošanas, kas sevī ietver zaļo ekspedīciju un publiskos pasākumus.
Tiks turpināta mērķtiecīga korporatīvo partneru piesaiste, kā arī īstenotas personāla apmācības un mājaslapas pilnveidošana.


Financial support from EEA grants has meant to help to achieve planned activities of FEE Latvia programs in 2014 as well as public campaigns and events.
Project “The Green Breakthrough - strengthening of FEE Latvia”  will help FEE Latvia to implement Eco-school environmental summer forum, which will gather together students and teachers from all around Latvia. Project will also support the Eco-school awarding ceremony and national visits of jury.
Project funding will be a support for the FEE Latvia Eco-sertification programs. National jury visits, communication and publicity, support of educational activities in municipalities within Blue Flag program, while the Green Key program will be provided with a new criteria and consultations for the hotels, jury visits and working ensurance.
Young Reporters for the Environment program will be implemented by national contest and opening of new season as well as student integration in profesional environment - sessions of YRE school.
In support of project funding FEE Latvia will be able to expand the initiatives and activities of campaign “My Sea”, to continue campaign for attraction of corporate partners and implementation of staff’s training as well as development of homepage.


Vides izglītības fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana“ ietvaros.

visi jaunumi