programmas

Turpinās pieteikšanās Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam

Turpinās pieteikšanās Nacionālajam Peldvietu kvalitātes sertifikātam 2006.gada peldsezonai. Pieteikšanās termiņš ir 10.maijs.Nacionālais peldvietu sertifikāts ir Latvijas mēroga Ekosertifikāts, kurā tiek ņemtas vērā Latvijas peldvietu īpatnības, kā arī Latvijas likumdošana attiecībā uz peldvietu apsaimniekošanu. Bieži vien pašvaldības vēl nav gatavas pretendēt uz Zilā Karoga balvu, jo nevar vēl izpildīt visas prasības, tamdēļ viņām ir dota iespēja parādīt savus sasniegumus peldvietu apsaimniekošanā. 2005.gadā Peldvietu kvalitātes sertifikāts tika piešķirts Liepājas pašvaldības Beberliņu ezeram, Rīgas pašvaldības Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietām un Daugavpils pašvaldības Lielā stropu ezera peldvieta

visi jaunumi