programmas

U4Energy projekts - Ekoskolu iespēja demonstrēt savas vides iniciatīvas

U4Energy projekts sākot ar šo gadu aicina skolotājus un skolniekus no visām Eiropas valstīm piedalīties jaunā pamatskolu un vidusskolu auditorijai izveidotā konkursā par inovatīvām idejām energotaupības īstenošanā un sabiedrības izpratnes veidošanu par atbildīgu enerģijas izmantošanu.  
 
Skolu konkurss norisinās trīs kategorijās un veiksmīgākie dalībnieki saņems gan nacionālās, gan Eiropas līmeņa balvas un atzinību:
A. Energoefektivitātes pasākumi skolās
B. Pedagoģiskās metodes izpratnes veidošanai par efektīvu enerģijas izmantošanu
C. Labākās kampaņas un skolnieku iniciatīvas par energoefektivitāti 
 
 
Projekta mājaslapā www.U4energy.eu ir iespējams gan uzzināt plašāku informāciju par konkursa kategorijām, gan arī iepazīties ar aktualitātēm, pieredzi un materiāliem no citām Eiropas valstīm. Arī skolas reģistrācija konkursam ir paveicama šajā mājaslapā.
 
Pirmā konkursu pieteikumu kārta noslēgsies jau maijā – nenokavējiet šo iespēju parādīt skolas sasniegumus un uzzināt ko jaunu! 

visi jaunumi