programmas

Uz Ekoskolu apbalvošanu šogad aicinātas vairāk nekā 200 Latvijas skolas

Otrdien, 12.septembrī, pulksten 10.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās notiks ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 132 skolas saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 69 skolas iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu. 


Turpinot tradīciju, apbalvošanas svinību pasākums noritēs divās daļās – pirmajā daļā skolas saņems apbalvojumus un varēs iepazīties ar labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību gada. Ekoskolu jubilejas gadā 22 skolas Zaļo karogu saņems pirmo reizi, savukārt 2 skolas saņems Zaļo karogu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas! Ekoskolu apbalvojumus skolām piešķir uz gadu, tāpēc to iegūšanai skolām ik gadu ir aktīvi jādarbojas vides izglītības programmā, jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas šajā praksē iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību. Skolas uzrunās IZM ministrs Kārlis Šadurskis un Vides izglītības fonda pārstāvji, savukārt par pasākuma gaisotni rūpēsies atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.

Pasākuma otrajā daļā notiks gājiens “Izmetam pārāk daudz” ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu skaits mazinātos.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā mācību gadā Zaļā karoga apbalvojumu Latvijā saņēma 125 skolas. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji. 

Apbalvoto skolu saraksts - http://www.videsfonds.lv/documents/apbalvoto-skolu-saraksts-2017.pdf

Vides izglītības fonds - http://www.videsfonds.lv, http://www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/ 

Informāciju sagatavoja – Ilze Rušmane, ilze.rusmane@videsfonds.lv 
Ekoskolu koordinators Latvijā – Daniels Trukšāns, daniels.truksans@videsfonds.lv

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros.


visi jaunumi