programmas

Uz Ekoskolu statusu un Zaļo karogu šogad pretendē 21 izglītības iestāde

Šogad Starptautiskajam Ekoskolu statusam un sava pirmā Zaļā karoga iegūšanai pieteikusies 21 izglītības iestāde, kuru izvērtēšana notiks arī klātienes vizītēs maijā un jūnijā, lai noskaidrotu to atbilstību Ekoskolu programmas vadlīnijām.

Ekoskolas, kas pirmo reizi kandidē uz Ekoskolu statusu un Zaļo karogu:

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija

Ventspils 1.pamatskola

Stalbes vidusskola

Džūkstes pamatskola

Dzērves pamatskola

Ropažu novada PII "Annele"

Dricānu vidusskola

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

Valmieras Viestura vidusskola

Rēzeknes PII "Varavīksne"

Carnikavas speciālā internātpamatskola

Zvejniekciema vidusskola

Misas vidusskola

Rīgas 19. vidusskola

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Jaunburtnieku pamatskola

Pļaviņu novada ģimnāzija

Sākumskola "Vinnijs"

Dricānu vidusskola

Jūrmalas sākumskola 'Atvase'

Vaivaru pamatskola

Latvijā Ekoskolu programmā pastāv divi balvu līmeņi:

  1. Latvijas Ekoskolas nosaukums un sertifikāts,

  2. starptautiskās Ekoskolas nosaukums un Zaļais karogs.

Iegūstot jebkuru no šiem apbalvojumiem skola drīkst sevi saukt par Ekoskolu.Skolas var pieteikties programmā jebkurā brīdī, aizpildot reģistrācijas formu. Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, un skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem. Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Zaļais Karogs, savukārt, ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 
Latvijā šobrīd ir 75 izglītības iestādes, kas ieguvušas Zaļo karogu.

Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi