programmas

Uz viena viļņa ar dabas aizsardzību - noslēdzies Ekoskolu Jūras forums

Zvejniekciema vidusskolā noslēdzies Vides izglītības fonda rīkotais Ekoskolu Jūras forums, kurā piedalījās vairāk kā 200 pārstāvju no 84 skolām visos Latvijas reģionos.

Ekoskolu foruma nedēļu atklāja Saulkrastu novada domes – foruma līdzfinansētāju – priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča uzruna, kurā uzsvērta Saulkrastu novada apņēmība ar vides izglītību risināt gan vietējās, ar jūras piekrasti saistītās, gan globālās problēmas. Foruma atklāšanā Ekoskolu programmas koordinators Daniels Trukšāns apstiprināja, ka forums noteikti palīdzēs ne tikai izglītot par aktuālajiem vides jautājumiem, bet arī visas norises laikā veicinās dalībniekiem ievērot rīcības, kas samazina mūsu radītās slodzes uz vidi. Ņemot vērā mūsdienu industriālās lopkopības sistēmas nesamērīgi lielo ietekmi uz sugu izmiršanu citās pasaules daļās, tika pieņems lēmums forumā piedāvāt veģetāru ēdināšanu, ļaujot dalībniekiem iepazīt ēdienus un rosinot biežāk maltītēs aizvietot gaļas produktus ar veselīgākām alternatīvām arī pēc foruma. Saistībā ar foruma atrašanos pie jūras, tika veidota sadarbība arī ar SIA “Greenwalk”, nodrošinot videi draudzīgākus tīrīšanas līdzekļus.

Foruma laikā bija iespējams lekcijās uzzināt aktuālākos jautājumus par mūsdienu draudiem bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē un Latvijā. Mežu, pļavu, jūras, upju, purvu dabas vērtības un to apdraudējumus skaidroja eksperti no Pasaules Dabas Fonda direktors, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Dabas aizsardzības pārvaldes, SIA “Purvu bridēji”, bet kopumā dažādas ar dabas aizsardzību un vides izglītību saistītas nodarbības vadīja vairāk nekā 30 lektori – tajā skaitā no UNESCO nacionālās komisijas, SIA “ZAAO”, biedrības “homo ecos:”, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta, SIA “Edurio”, iniciatīvas “Datu skola”, kā arī vairākām citām organizācijām.
Forums saglabāja jau ierasto struktūru, piedāvājot atsevišķu programmu pedagogiem un jauniešiem, kurā sākumā vairāk uzmanības pievērsts zināšanu iegūšanai, bet pēc tam – prasmju un aktīvisma principu apgūšanai, noslēgumā veicinot dalībnieku pašu veiktu izvērtējumu par apgūtajām zināšanām.

Foruma noslēgumā dalībnieki devās pārgājienā gar jūras piekrasti, atzīmējot Vides izglītības fonda rīkotās kampaņas Mana jūra piecu gadu jubileju, kura laikā veikts arī jūras piesārņojošo atkritumu monitorings. Pateicoties lielajam dalībnieku skaitam, pavisam īsā laikā noskaidrota atkritumu izplatība mazāk apmeklētajās pludmalēs uz Z no Zvejniekciema – divos monitoringos atklātais atkritumu blīvums ir 15 un 18 atkritumu vienības uz 100 metriem. Lai arī šis rādītājs ir ap desmit reizes mazāks nekā bieži apmeklētajās pludmalēs, iegūtie rezultāti dod papildus pamatu sarunām par politiskiem lēmumiem atkritumu daudzuma ierobežošanai, jo redzams, ka vienā pludmalē nonākošie atkritumi var ceļot lielos attālumos.

Forums noslēdzās ar apņemšanos Ekoskolu programmas skolām arī turpmāk iesaistīties līdzīgu vides problēmu praktiskā izpētē un rīcībā to novēršanai.

Pasākumu organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar Zvejniekciema vidusskolu un Saulkrastu novada domi. Ekoskolas programmas darbību un foruma norisi atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Meža attīstības fonds.

visi jaunumi