programmas

Uzsākas pieteikšanās Zilā Karoga balvai 2006.gada peldsezonai.

Ir sākusies pieteikšanās Zilā karoga balvai un Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam 2006.gada peldsezonai. Ir sākusies pieteikšanās Zilā karoga balvai un Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam 2006.gada peldsezonai. Pieteikšanās termiņš ir 10.marts. 14.martā notiks Zilā karoga nacionālās žūrijas sēde, kurā tiks lemts par Latvijas pieteikumu izvirzīšanu starptautiskajai žūrijai. Plānots, ka šogad pieteikumus Zilā Karoga balvai gatavos Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Engures un Daugavpils pašvaldības.<br />Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE) programmām. Tā tiek realizēta jau vairāk kā piecpadsmit gadus un šajā laikā ir kļuvusi par pasaulē populārāko tūrisma ekosertifikācijas modeli, kas tiek plaši atpazīts gan tūristu, gan pašvaldību un vides institūciju starpā. Zilā Karoga kampaņa balstās uz 27 izvirzītiem stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, labiekārtojuma un servisa jomās, kuri jāizpilda, lai varētu pretendēt uz ekosertifikāta iegūšanu. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, ņemot vērā visus vides aizsardzības argumentus apsaimniekošanā, pievēršot lielu uzmanību vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai .Tāda veidā iesaistot pašvaldības plašākās vides informācijas un izglītības iniciatīvās. <br /> Nacionālais peldvietu sertifikāts ir Latvijas mēroga Ekosertifikāts, kurā tiek ņemtas vērā Latvijas peldvietu īpatnības, kā arī Latvijas likumdošana attiecībā uz peldvietu apsaimniekošanu. Bieži vien pašvaldības vēl nav gatavas pretendēt uz Zilā Karoga balvu, jo nevar vēl izpildīt visas prasības, tamdēļ viņām ir dota iespēja parādīt savus sasniegumus peldvietu apsaimniekošanā. 2005.gadā Peldvietu kvalitātes sertifikāts tika piešķirts Liepājas pašvaldības Beberliņu ezeram, Rīgas pašvaldības Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietām un Daugavpils pašvaldības Lielā stropu ezera peldvietai.

visi jaunumi