programmas

Uzsākas Zilā Karoga pacelšana Latvijas peldvietās

Ar Zilā Karoga pacelšanas ceremoniju Vakarbuļļu peldvietā Rīgā, 22. maijā uzsākas kārtējā ZK sezona Latvijas peldvietās! Šogad Zilais Karogs plīvos deviņās Latvijas peldvietās un divās jahtu ostās.Saskaņā ar ZK Starptautiskās žūrijas lēmumiem šogad Ziemeļu puslodes valstīm (Eiropas reģions, ASV, Kanāda, Tunisija, Maroka) šie pasaulē populārākie tūrisma ekosertifikāti ir piešķirti 2699 peldvietām un 639 jahtu ostām 34 valstīs. Ņemot vērā sezonālās atšķirības par peldvietām citos pasaules reģionos tiks lemts septembrī. Starptautiskās Zilā Karoga žūrijas sastāvā ir pārstāvji no ANO Vides programmas, ANO Pasaules tūrisma organizācijas, Starptautiskās dzīvības glābšanas federācijas, Eiropas un pasaules piekrastes aizsardzības organizācijām, kā arī citām institūcijām.
Latvijā ZK pacelšana turpināsies kopīgi ar peldsezonas uzsākšanos. Nākamie karoga pacelšanas pasākumi plānoti:

• 1.jūnijā, plkst. 14.00 – Engures pagasta Abragciema kempinga peldvietā
• 3. jūnijā, Daugavpils pilsētas peldvietās
• 4.jūnijā, plkst.18.00 – Jūrmalas pilsētas peldvietās
• 6.jūnijā, plkst.12.00 – Ventspils pilsētas peldvietā
• 6.jūnijā, plkst.12.00 – Liepājas pilsētas peldvietās

Zilā Karoga balvai šogad Latvijā tika pieteikti četrpadsmit kandidāti, bet uz starptautisko žūriju tika izvirzīti tikai vienpadsmit.
Zilais Karogs ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, ko pasniedz peldvietām un jahtu ostām par augstu vides kvalitātes un apsaimniekošanas līmeni. Lai iegūtu ZK balvu, peldvietām un jahtu ostām ir jāatbilst attiecīgi 29 un 22 kritērijiem vides informācijas, ūdens kvalitātes, apsaimniekošanas kvalitātes, servisa un drošības jomās.
Zilā Karoga programmu īsteno starptautiskā vides organizācija Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education - FEE), kas darbojas 58 pasaules valstīs un līdztekus Zilā Karoga kampaņai īsteno arī četras citas globāli atpazīstamas un populāras programmas ekosertifikācijas un vides izglītības jomā. FEE ir ANO partnerorganizācijas statuss vides izglītībā.
Zilā Karoga kampaņu un citas FEE programmas Latvijā īsteno nodibinājums „Vides izglītības fonds” sadarbībā ar Vides ministriju. Kampaņas norisi atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

visi jaunumi