programmas

Uzsāksies nodarbības Jaunajiem vides reportieriem

Šā gada oktobrī uzsāksies Vides izglītības fonda (FEE Latvia) organizētā Jauno vides reportieru skola, kuras ietvaros jaunieši vecumā no 12 līdz 21 gada vecumam var pieteikties apmeklēt dažādas praktiskas ar žurnālistiku un vides tematiem saistītas nodarbības, lai pilnveidotu savas zināšanas un veidotu individuālus žurnālistikas materiālus.

Jaunie vides reportieri ir programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu vecumam. Šobrīd programma darbojas vairāk nekā 25 valstīs visā pasaulē, lai izpētītu vides problēmas un jautājumus un piedāvātu risinājumus, izmantojot kvalitatīvās žurnālistikas praksi.

Šī programma tiek īstenota ar mērķi iesaistīt jauniešus vietējā vides un sabiedrības problemātikas aktualizēšanā. Tā ir iespēja attīstīt savas prasmes nākotnes profesijās – vides aizsardzībā, pētniecībā un žurnālistikā, un gūt praktisku pieredzi. Programmas mērķis dalībniekiem ir izpētīt vides problēmas vietējā mērogā un ziņot par iespējamajiem risinājumiem, izmantojot vietējos medijus, dažādus sociālos tīklus, pasākumus un izstādes, lai sasniegtu auditoriju.

Katru gadu labāko materiālu autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no FEE valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.

Sākot ar 2012. gada rudens semestri Vides izglītības fonds, kurš ir Jauno vides reportieru programmas pārstāvis Latvijā, vienu reizi mēnesī organizēs nodarbības programmas dalībniekiem, kas palīdzēs sagatavoties gan starptautiskajam konkursam, gan uzlabos prasmes žurnālistikā un zināšanas par vides aktualitātēm.

Jauno vides reportieru skolas aktivitātes:

- Tikšanās ar žurnālistiem un mediju pārstāvjiem (diskusijas, semināri utml)

- Ekskursijas uz dažādiem medijiem

- Praktiskās nodarbības:

o Interviju veidošana o Fotografēšana o Filmēšana o Montāža

o Pētniecība o Informācijas meklēšana, analīze

Rezultāti un iegūto zināšanu un darbu popularizēšana:

- Foto izstādes

- Filmu vakari

- Jauno vides reportieru pusgada avīze (elektroniskā formātā)

- Publikācijas vietējos (ne tikai) medijos

Jauno vides reportieru skola šogad tiks īstenota pirmo reizi kā pilotprojekts, tāpēc rezultāti būs ļoti atkarīgi arī no pašu dalībnieku iniciatīvas un vēlmes darboties. Ja esi gatavs šim izaicinājumam, aizpildi pieteikumu http://www.videsfonds.lv/lv/jaunie-vides-

reportieri, atsūti uz ilze.grunska@zemesdraugi.lv, un mēs drīzumā sazināsimies ar Tevi!

Pieteikšanās līdz 01.10.2012

visi jaunumi