programmas

Uzsākti jūras piesārņojošo atkritumu pavasara monitoringi

Vakar, 24. aprīlī, notika pirmais šā gada jūras piesārņojošo atkritumu monitorings Vakarbuļļu peldvietā, un līdz nedēļas beigām tie tiks īstenoti arī pārējās projektā MARLIN iekļautajās peldvietās: Jaunķemeros, Kolkā, Ventspilī un Zvejniekciemā.

Vakarbuļļu peldvietā 100 metru posmā kopumā tika atrastas 73 atkritumu vienības, no kurām lielākā daļa bija papīra un plastmasas atkritumi. Salīdzinot ar rudens sezonas rādītājiem, atkritumu skaits Vakarbuļļos mazliet pieaudzis – no 50 uz 73 vienībām. Tas ir arī mazliet vairāk nekā 2012. gada pavasarī, kad tika atrastas 56 atkritumu vienības uz 100 metriem.

Šodien un rīt monitoringi turpināsies arī Jaunķemeros, Kolkā, Ventspilī un Zvejniekciemā.

Atkritumu daudzums pludmalēs tiek uzskaitīts 100 metru garā pludmales nogrieznī saskaņā ar ANO Vides programmas monitoringa metodoloģiju, kas projekta MARLIN ietvaros ir piemērota Baltijas jūras reģionam.

Projektu sponsorē Centrālā Baltijas programma (Central Baltic Programme), un tas tiks īstenots no 2011. līdz 2013. gadam.

 

visi jaunumi