programmas

Uzzini, kas notiek Tavā Baltijas jūras piekrastē!

20. aprīlī, 11.00, Vakarbuļļu pludmalē Vides izglītības fonds, piedaloties Dabas aizsardzības pārvaldes, BalticSeaNow.info, kā arī HELCOM un VARAM pārstāvjiem, atklās projekta MARLIN piekrastes monitoringa aktivitātes.
 
Vienlaicīgi tiks atklāts arī konkurss "Lietas otrā dzīve" un pieteikta projekta sociālā kampaņa "Dzīves līnija". Projekts „Marlin” ir inovatīva iniciatīva, kas izveidota, sadarbojoties četru valstu vides organizācijām, ar mērķi noskaidrot cilvēku radīto atkritumu daudzuma situāciju Baltijas jūras piekrastē. Atkritumi tiek atzīti par vienu no prioritārām Baltijas jūras problēmām, tomēr līdz šim brīdim nav salīdzināmu un visu reģionu aptverošu datu par šīs problēmas nopietnību. Projekts jau ir saņēmis „Baltic 21” Lighthouse projekta statusu, kas apzīmē tā nozīmi turpmākajos centienos uzlabot Baltijas jūras ekoloģisko situāciju.
 
Vadlīnijas cilvēku radītā piesārņojuma un atkritumu daudzuma novērtēšanai Baltijas jūrā izveidotas, balstoties uz ANO Vides programmas (UNEP – United Nations Environmental programme) metodoloģiju. Atkritumu monitorings vienādos laika posmos vairākas reizes gadā paredzēts arī sadarbības valstīs: Zviedrijā, Igaunijā un Somijā.
 
Iegūtie dati, veicot izpēti, un, sabalansējot analīzes un ziņojuma metodes, kļūs par būtisku informācijas resursu centienos samazināt piekrastes piesārņojumu, vienlaicīgi paaugstinot izpratni politisko lēmumu pieņēmēju vidū un iepazīstinot ar situāciju plašāku sabiedrību.
 
Pasākuma laikā tiks pieteikta arī projekta ietvaros Latvijā plānotā sociālā kampaņa „Dzīves līnija”. Tā norisināsies šī gada vasarā, aicinot ikvienu aizdomāties par Baltijas jūras nozīmi un vērtību mūsu dzīvē. Kampaņa sniegs iespēju katram pievienoties 500 km garā pārgājienā Latvijas jūras piekrastē kopā ar Vides izglītības fonda un vides speciālistu komandu, piedaloties dažādās sociālās un ar vides aizsardzību saistītās aktivitātēs.
 
Kampaņas ietvaros tiks apzināta un dokumentēta situācija gan atkritumu, gan piekrastes apsaimniekošanas kvalitātes, gan piekrastes likumdošanas ieviešanas sekmīgumā, izceļot labās prakses piemērus un pievēršot sabiedrības uzmanību pārkāpumiem un nelikumībām. Lielākajās piekrastes pilsētās ekspedīcijas nedēļu nogalēs notiks Baltijas jūras aizsardzības tematikai veltīti pasākumi.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Grunska,
29830259
ilze.grunska@zemesdraugi.lv
 
Žurnālistus lūdzam pieteikt dalību pasākumā transporta nodrošināšanai no Rīgas centra uz Vakarbuļļiem

visi jaunumi