programmas

Vēl pēdējo reizi norisināsies Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Vides izglītības fonds 8. - 9. septembrī un 15. - 16. septembrī organizēs Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus (A programma 16 stundu apjomā).

Kursu programmu veido 2 secīgas nodarbības, kuras katra veltīta konkrētam Ekoskolu darbības aspektam.

1. Ekoskolu programmas vides pārvaldības principu  sekmīga realizēšana izglītības iestādē;

2. Vides izglītības darba ilgtermiņa plānošana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu tēmas un vides pārvaldības elementus.

 

Kā caurviju tēma tiks apskatīta Ekoskolas iespēju izmantošana kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.

Programmas nosaukums – Kompetenču pieejā un Ekoskolu principos balstīta vides izglītība skolās.

 

Programmas mērķauditorija – Ekoskolu vides izglītības koordinatori skolās (Pamatauditorija ir sākumskolas -vidusskolas skolotāji. Ja ir interese, var pieteikties arī pirmsskolas.)

 

Programmas mērķis – Pilnveidot pedagogu kompetenci skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā un mācību jomu rezultātu sasniegšanā, īstenojot Ekoskolu programmu izglītības iestādē.

 

Programmas uzdevums – Radīt iespēju kursu dalībniekiem:

·     Saskatīt Ekoskolu lomu un iespējas kompetenču pieejas realizēšanā skolā;

·     Veidot mērķtiecīgas vides izglītības programmas dažādos mācību priekšmetos, iesaistot Ekoskolu tēmas un elementus;

·        Plānot skolēnu caurviju prasmju attīstīšanu ar programmas metodoloģijas palīdzību;

·   Apgūt vides izglītības ilgtermiņa plānošanas prasmes, izmantojot Ekoskolas programmas vides pārvaldības principus un gada tēmas.

 

Plānotie rezultāti:

·        Pilnveidotas pedagogu zināšanas un prasmes kompetenču pieejas realizēšanai skolā;

·    Uzlabotas pedagogu prasmes integrēt vides izglītības tēmas ikvienā mācību priekšmetā;

· Radīta izpratne par caurviju prasmju attīstīšanas iespējām Ekoskolu programmas ietvaros;

·     Gūta izpratne par  mācību jomās paredzēto rezultātu sasniegšanu, izmantojot Ekoskolu programmas metodoloģiju.

· Apgūtas vides izglītības ilgtermiņa plānošanas prasmes, izmantojot Ekoskolas programmas vides pārvaldības principus un gada tēmas;

·      Nodrošināta pedagogu pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apguve.

 

Laiks: 2020. gada 8. -9. septembrī (I grupa) un 15. -16. septembrī (II grupa), no plkst. 10:00-17:00.

Kursu norises vieta: NVO nams, Ieriķu iela 43a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084.

 

Grupas lielums: 30-40 cilvēki.

 

Izmaksas: Dalība kursos ir bezmaksas. Pusdienas un nakšņošana jānodrošina pašiem. (Varam palīdzēt atrast un rezervēt vietu hostelī, kas varētu maksāt 5-12 EUR)

 

Reģistrācija anketa: ej.uz/eko-kursi-registracija (Reģistrācijas termiņš 3. septembris)

 

Programma pieejama kursu programma_septembris

 

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā un kursu dalībnieki saņems apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi. (Saskaņojuma nr. RIMC-18-193).

Ekoskolu programmu un Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projektā “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2020.gadā”.

 

 


visi jaunumi