programmas

Var pieteikties Zilā karoga kandidāti

Līdz šī gada 2.martam pašvaldības, jahtu ostas un peldvietu apsaimniekotāji var iesniegt savus pieteikumus Zilā karoga ekosertifikāta saņemšanai 2012. gadam. Sākotnēji pieteikumus izskatīs nacionālā žūrija, tālāk tos nododot starptautiskajai Zilā karoga koordinācijai.

Zilais karogs ir pasaulē populārākais tūrisma ekosertifikāts, kurš ieguvis atpazīstamību gan iedzīvotāju, pašvaldību, gan vides institūciju vidū un tiek piešķirts trijās kategorijās:

Zilā karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, kā arī pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas.
Zilā karoga kritēriji ir iedalīti trijās grupās;

Peldvietām, lai iegūtu Zilā karoga sertifikātu, ir jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem, bet jahtu ostām - divdesmit diviem.
Informācija par Zilā karoga kritērijiem un vadlīnijām atrodama Vides izglītības fonda mājaslapā www.videsfonds.lv

Informāciju sagatavoja
Ilze Grunska

visi jaunumi