programmas

VARAM un Vides izglītības fonds noslēdz memorandu par ciešāku sadarbību sabiedrības vides apziņas veidošanā

Piektdien, 2016. gada 22. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Elita Turka un Vides izglītības fonda (VIF) valdes loceklis Jānis Ulme noslēdza sadarbības memorandu ar mērķis nodrošināt un veicināt augsta līmeņa vides apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī palielināt sabiedrības izpratni par vides aizsardzību un popularizēt videi draudzīgu rīcību.

Memorands paredz uzlabot sadarbību Starptautiskā vides izglītības fonda programmu īstenošanā Latvijā*.
Lai sasniegtu mērķus, plānots turpināt Ekoskolu starptautiskās programmas darbību, sadarbojošos tematisko kampaņu, Ekoskolu Globālo rīcības dienu, apmācību un skolotāju tālākizglītības programmu īstenošanā.
Tāpat arī turpmāk plānots īstenot Zilā Karoga starptautiskās programmas sertifikāciju, kā arī nodrošināt Zaļās Atslēgas, Jauno Vides reportieru un Izzini mežu programmas īstenošanu.
VARAM un VIF sadarbība Starptautiskā vides izglītības fonda programmu īstenošanā tika uzsākta 2004.gadā.

VARAM valsts sekretāra vietniece Alda Ozola stāsta: “Noslēdzot sadarbības memorandu, abas puses ir apliecinājušās vēlmi turpināt jau aizsākto sekmīgo sadarbību sabiedrības izpratnes par vides aizsardzību veidošanā un videi draudzīgu rīcības popularizēšanā. Esam gandarīti, ka Latvijā tiks turpinātas sabiedrībai būtiskas iniciatīvas - Ekoskolu starptautiskā programma, Zilā karoga iniciatīva, kā arī apmācību un skolotāju tālākizglītības programmu īstenošana. Vienlaikus šādā veidā stiprinām ministrijas sadarbību ar vides nevalstiskajām organizācijām, kas jau iepriekš ir nesusi pozitīvus rezultātus.”

*Sadarbības memorands noslēgts, ievērojot Foundation for Environmental Education (FEE International) īstenoto programmu ieguldījumu vides aizsardzības politikas un likumdošanas ieviešanas veicināšanā. Sadarbība tika iedibinātā 1998. gadā, kad Latvijas kļuva par FEE International dalībvalsti.

visi jaunumi