programmas

Velomaratons apkārt Baltijas jūrai

8. jūnijā, Pasaules okeāna dienā, riteņbraucēji no Race for the Baltic (Velomaratons Baltijai) komandas izbrauca no Malmes, lai dotos 3 mēnešu ilgā, 3500 km garā braucienā gar Baltijas jūras krastu.
Kampaņa apciemos 9 valstis, tostarp arī Latviju, lai pievērstu uzmanību Baltijas jūras piesārņojumam un savāktu 1 miljonu parakstu ar mērķi atveseļot Baltijas jūras vidi.
Race for the Baltic aicina rīkoties un ieviest ilgtspējīgu un zinātniski pamatotu vides praksi visos Baltijas jūrai būtiskos jautājumos. Tas ir mēģinājums padarīt Baltijas jūras reģionu par Eiropas Savienības un globāla mēroga paraugu jūras pārvaldības jomā.

Gatavojoties HELCOM oktobra ministru sanāksmei, kampaņas partneri ir izstrādājuši prasības vides ministriem.
 1. Atjaunot Baltijas jūras bioloģisko daudzveidību.
 2. Noteikt, ka 30% Baltijas jūras ir aizsargājama jūras teritorija, un nodrošināt šo teritoriju efektīvu pārvaldību.
 3. Atgūt Baltijas jūras dabiskos zivju krājumus, lai nodrošinātu ilgtermiņa ilgtspēju.
 4. Nodrošināt zinātnisko ieteikumu ievērošanu, nosakot un realizējot nozvejas limitus, jo īpaši attiecībā uz tādām nozīmīgām sugām kā menca.
 5. Izstrādāt ilgtermiņa plānus galveno zivju krājumu pārvaldībai Baltijas jūrā, lai nodrošinātu gan bioloģisko, gan ekonomisko ilgtspēju.
 6. Baltijas jūras zivsaimniecības pārvaldības pamatā jābūt plašāka mēroga ekosistēmas darbības principu ievērošanai.
 7. Atjaunot Baltijas jūras ūdens kvalitāti, samazinot barības vielu un piesārņojuma ieplūšanu jūrā.
 8. Samazināt lauksaimniecības noteču ieplūšanu Baltijas jūrā.
 9. Nodrošināt, lai Baltijas jūras reģionā lauksaimniecības likumi par mēslojuma daudzuma pārsniegšanu uz hektāru atbilstu stingriem ierobežojumiem.

  No 19. jūlija līdz 25. jūlijam maratons notiks arī Latvijā, sadarbojoties ar VIF ekspedīciju Mana jūra. Uzzini vairāk, kā piedalīties šajā kampaņā: 
  http://raceforthebaltic.com/getinvolved.lv/

  Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi

visi jaunumi