programmas

Ventspils 4.vidusskolā pacelts Zaļais karogs

Vakar, 2.oktobrī, pie Ventpils 4.vidusskolas notika svinīga Ekoskolu Zaļā karoga pacelšana, kurā piedalījās arī Vides izglītības fonda pārstāvis un Ekoskolu programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.

Šogad kopumā 75 Latvijas izglītības iestādes par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē ieguva starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 33 skolas saņēma Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu, no kurām viena ir Ventspils 1.pamatskola. Kā Ventspils pašvaldības mājaslapā norādījusi 4.vidusskolas ķīmijas skolotāja Inguna Bērzniece: „Pirms pieciem gadiem izveidojās grupiņa aktīvu, zaļi domājošo vidusskolēnu, un mēs uzdrīkstējāmies sākt domāt, ka videi draudzīgo aktivitāšu skaits skolā sasniedzis tādu atbalstu skolēnos un arī skolotājos, ka varētu uzdrīkstēties pretendēt uz Ekoskolas vārdu. Iepazīstoties ar Ekoskolas programmu un vērtēšanas nosacījumiem, sapratām, cik tas ir nopietni – nepietiek tikai ar grupiņu aktīvu jauniešu, bet Ekopadomei jāiemācās iesaistīt katru savu klasesbiedru, skolotājus un pat tehnisko personālu. Jāveido skolas vides novērtējums, rīcības programma un vides kodekss".

Lai iegūtu starptautisko Ekoskolas statusu, skolas audzēkņi aizvadītajā mācību gadā veikuši skolas vides novērtējumu, izmantojot CO2 kalkulatoru, un noteikuši skolas veidoto eko-pēdu. Skolas audzēkņi priecājas, ka šogad pie skolas iekārtots ievērojams skaits velosipēdu novietņu, un šodien iespējams aicināt ikvienu skolēnu doties uz skolu ar velosipēdu, saudzējot dabu.

Tāpat skolas audzēkņi izpētījuši, ka iespējams uzlabot atkritumu apsaimniekošanu, un darbojušies starptautiskā konkursā „Vide un inovācijas” „Atkritumiem – nē”. Šobrīd katrā klasē dalīti vāc papīru, lai nodotu to pārstrādei. Aizvadītajā gadā 4.vidusskolas audzēkņi savākuši 5 tonnas papīra un nogādājuši to pārstrādei „Līgatnes papīrfabrikā”. Šajā rudenī skolā uzsākta arī zaļo atkritumu kompostēšana.

visi jaunumi