programmas

Dabas aizsardzība kā piedzīvojums – Ekoskolu Jūras forums Zvejniekciemā

No 26. līdz 31. jūlijam Vides izglītības fonds ar Saulkrastu novada domes atbalstu rīkos jau sesto Ekoskolu forumu, kas šogad veltīts jūras un dabas aizsardzības jautājumiem. Ekoskolu Jūras forums notiks Zvejniekciema vidusskolā un pulcēs vairāk nekā 200 dalībniekus no 87 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā.

Ekoskolu forums arī šogad sniedz iespēju Ekoskolu pārstāvjiem izmantot vasaras brīvlaiku, lai iegūtu jaunas zināšanas, vērtīgas prasmes un apmainītos ar labākajām idejām vides izglītības jomā. Ekoskolu Jūras foruma mērķis ir pievērst uzmanību dabas aizsardzības jautājumiem un sevišķi Baltijas jūras aizsardzībai.

Foruma izglītojošā daļa ļaus dalībniekiem izprast mūsdienu lielākos draudus bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē un Latvijā. Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis foruma dalībniekiem stāstīs par mežu aizsardzību, Latvijas Hidroekoloģijas centra pētniece Maija Balode iepazīstinās ar ūdeņu ekoloģiju, Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstinās ar dabas aizsardzību Latvijā, bet piedzīvojumu pārgājienu rīkotāju SIA “Purvu bridēji” pārstāvis Kristaps Kiziks iepazīstinās ar purvu dabas vērtībām. Ieskatu neskartas dabas pasaulē foruma dalībniekiem sniegs arī LIFE+ projekta “Mitrāji” fotoizstāde “Purvā no -30 līdz +30”, bet saistītajās problēmās sniegs ieskatu homo ecos: izstāde “Klimata liecinieki”

Apzinoties, ka jebkurš liels pasākums neizbēgami atstāj savas ietekmes uz vidi, Ekoskolu foruma laikā tiks īstenoti vairāki principi, kas šīs ietekmes samazina – sadarbībā ar SIA Greenwalk foruma laikā tiks izmantota sadzīves ķīmija ar samazinātu ietekmi uz vidi, netiks izmantoti vienreizlietojamie trauki, tiks padomāts par efektīvu enerģijas un ūdens patēriņu, nokļūšanu uz forumu, kā arī, apzinoties mūsdienu industriālās lauksaimniecības graujošo ietekmi uz vidi, tiks samazināts dzīvnieku izcelsmes produktu daudzums dalībnieku ēdināšanā.

Lai videi draudzīgas rīcības nebeigtos līdz ar forumu, tiks piedāvātas arī vairākas nodarbības, kurās apgūt videi draudzīgu gatavošanu, sabiedriskā monitoringa principus, atkritumu samazināšanu ikdienā, nederīgo drēbju otrreizēju izmantošanu un citas prasmes, kas palīdzēs mazināt ietekmes uz vidi gan foruma dalībniekiem, gan visiem Ekoskolu audzēkņiem un arī skolotājiem. Lai uzlabotu Ekoskolu darba efektivitāti, dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Edurio aplikāciju.

Forums noslēgsies ar pārgājienu gar jūru, kas veltīts kampaņas Mana jūra piecu gadu jubilejai un jūras piesārņojošo atkritumu problēmai. Pārgājiena laikā tiks rīkots publisks pasākums, kura laikā dalībnieki uzskaitīts atkritumu daudzumu piekrastē, lai iegūtu informāciju par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku. 

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes, bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk kā 49 000 skolas.

Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.

Vides izglītības fonds - www.videsfonds.lv, www.twitter.com/videsfonds
Ekoskolas - www.draugiem.lv/ekoskolas

Pasākumu organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar Zvejniekciema vidusskolu un Saulkrastu novada domi.
Ekoskolas programmas darbību un foruma norisi atbalsta Latvijas vides aizsradzības fonds un Meža attīstības fonds. 


Informāciju sagatavoja – Edmunds Cepurītis

edmunds.cepuritis@zemesdraugi.lv
    

visi jaunumi