programmas

vides aktīvisti diskutēs par sabiedrības līdzdalības iespējām un riskiem

No 26. līdz 27. septembrim Jūrkalnē norisināsies Vides aktīvistu kapacitātes stiprināšanas seminārs "Vides aktīvistu prasmju banka. Sabiedrības līdzdalība – iespējas, aktualitātes un riski, lai paaugstinātu NVO un vides aktīvistu izpratni par sabiedrības līdzdalības iespējām vides politikas veidošanā un ieviešanā".


Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar jau esošiem līdzdalības prakses piemēriem kā nacionālā līmenī, tā vietējā līmenī, pieskaroties tādiem aspektiem kā tiesu prakse, piekrastes aizsardzība un sabiedrības iesaiste NVO kampaņās. Vides aktīvisti semināra ietvaros uzzinās par aktualitātēm likumdošanā līdzdalības jomā. Seminārā īpaši tiks akcentēta vides aktīvistu – trauksmes cēlāju - tiesiskā aizsardzība, kas līdzdalības praksē kļūst par arvien nozīmīgāku jautājumu. Par šo tēmu seminārā runās Sabiedrība par atklātību - Delna pārstāvji. Paredzēta arī tikšanās ar vietējiem vides aktīvistiem, kā arī diskusijas par sabiedrības līdzdalības jautājumiem.
Seminārs tiek rīkots projekta "Vides aktīvistu prasmju banka" ietvaros, kura galvenais mērķis ir paaugstināt Vides izglītības fonda, Latvijas Zaļās kustības, Zemes draugu, Vides izglītotāju asociācijas, Vides aizsardzības kluba darbinieku, biedru un brīvprātīgo veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta ietvaros kopumā tiks īstenoti e-vidē un kontaktsemināros kombinēti apmācību kursi par trim tematiem: Klimata pārmaiņas un enerģija, Vides vietējās iniciatīvas un Sabiedrības līdzdalība.

Projektu “Vides aktīvistu prasmju banka” līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Vairāk informācijas par projektu:sintija@zemesdraugi.lv

Sagatavoja:
Ilze Grunska

visi jaunumi