programmas

Vides aktīvistu prasmju bankas seminārs par klimata pārmaiņām

Šā gada 20.-21.septembrī Salacgrīvā notiks kapacitātes stiprināšanas seminārs vides aktīvistiem par klimata pārmaiņu jautājumiem, lai paaugstinātu izpratni par to, kas ir klimata pārmaiņas, kāda ir to norise Latvijā un pasaulē un, kā NVO aktīvisti var iesaistīties šo jautājumu risināšanā.

Seminārā vides aktīvisti varēs uzzināt plašāk gan par politikas dokumentiem, gan kampaņām, klimata pārmaiņu adaptācijas jautājumiem u.c. Seminārā notiks diskusijas, kā arī iepazīšanās ar labās prakses piemēriem gan vides izglītības, gan dabas aizsardzības jomās, kā arī Salacgrīvas pašvaldības piemēri siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšanā un adaptācijā klimata pārmaiņām.

Seminārs tiek rīkots projekta "Vides aktīvistu prasmju banka" ietvaros, kura galvenais mērķis ir paaugstināt Vides izglītības fonda, Latvijas Zaļās kustības, Zemes draugu, Vides izglītotāju asociācijas, Vides aizsardzības kluba darbinieku, biedru un brīvprātīgo veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta ietvaros kopumā tiks īstenoti e-vidē un kontaktsemināros kombinēti apmācību kursi par trim tematiem: Klimata pārmaiņas un enerģija, Vides vietējās iniciatīvas un Sabiedrības līdzdalība.

Projektu “Vides aktīvistu prasmju banka” līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.Vairāk informācijas par projektu:sintija@zemesdraugi.lv

Sagatavoja:
Ilze Grunska

visi jaunumi