programmas

Vides izglītības fonds aicina uz projekta BLASTIC atklāšanas pasākumu

Vides izglītības fonds aicina sadarbības partnerus un interesentus uz starptautiskā projekta BLASTIC atklāšanas pasākumu Eiropas Jūras dienā 2016.gada 20.maijā Vakarbuļļu peldvietā, kas vienlaikus būs arī kampaņas Mana jūra izziņošanas pasākums.

Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem datiem par jūru piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē, kā arī ar projekta BLASTIC mērķiem un uzdevumiem jūru piesārņojošo atkritumu izpētē un mazināšanā.

Vides izglītības fonda darbs ar jūru piesārņojošo atkritumu tēmu ilgst jau vairaku gadu garumā kampaņas Mana jūra ietvaros, kas ir izvērtusies par nozīmīgu jūru piesārņojošo atkritumu sabiedrisko monitoringa sistēmu, sniedzot būtisku informāciju par jūru piesārņojošo atkritumu situāciju un tendencēm Latvijas Baltijas jūras piekrastē. Kampaņas Mana jūra mērķi ir pievērst sabiedrības uzmanību jūras piesārņojošo atkritumu problemātikai un nodrošināt aktīvu sadarbību risinājumu meklēšanā, kā arī iesaistīt sabiedrību, pašvaldības un valsts institūcijas Latvijas piekrastes un Baltijas jūras vides unikalitātes un vērtības apzināšanā, kas nu tiks papildināts un turpināts arī projekta BLASTIC ietvaros.

Projektā BLASTIC galvenais uzsvars likts uz plastmasas atkritumiem piekrastē. Tā, piemēram, saskaņā ar kampaņas Mana Jūra izpētes rezultātiem, plastmasas frakcijas sastāda 57 procentus, arī starp desmit visbiežāk sastaptajiem atkritumiem 5 ir tieši plasmasas atkritumi. Projekts pievērsīsies tam, kā plastmasas atkritumi nonāk Baltijas jūrā no apdzīvotām vietām un kļūst par jūru piesārņojošiem atkritumiem.

Projekta rezultātā tiks apkopoti dati par plastmasas atkritumu nonākšanu Baltijas jūrā un esošo situāciju atsevišķās jomās, kurās joprojām lēmumu pieņēmējiem trūkst zināšanu par aktuālo situāciju Baltijas jūrā, piem., par atkritumu nokļušanu jūrā no upju ietekām un attīrīšanas iekārtām, jau esošo atkritumu daudzumu uz gultnes, plastmasas atkritumu akumulācijas mērogiem piekrastē u.c..

Projekta Blastic atklāšanas pasākums norisinājās sadarbībā ar kampaņu Mana jūra, kā arī Vides izglītības fonda Zilā Karoga programmu.

visi jaunumi