programmas

Vides izglītības fonds izsludina jaunos projekta “Ēdam atbildīgi!” dalībniekus

Noslēgusies pieteikšanās Vides izglītības fonda rīkotajam konkursam, kura ietvaros Ekoskolas varēja pieteikties dalībai projektā  “Ēdam atbildīgi!”. Lai iegūtu apstiprinājumu, Ekoskolām bija jāapraksta sava līdzšinējā pieredze, strādājot ar pārtikas un atbildīga patēriņa tēmu.
 
Projektam “Ēdam atbildīgi!” šis būs noslēdzošais trešais norises gads, tā ietvaros Ekoskolas gūst finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības, lai rīkotu virkni aktivitāšu, kas teorētiski un praktiski izglīto gan bērnus, gan viņu vecākus, gan skolotājus un kopumā plašāku sabiedrību. Izglītojošo aktivitāšu galvenais fokuss -  kā izvēlēties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi.
 
Pretendēt uz dalību projektā “Ēdam atbildīgi!” varēja tikai skolas un pirmsskolas mācību iestādes, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Noslēdzoties projektam, tā laikā adaptētā metodoloģija tiks izmantota visās 220 Latvijas Ekoskolās.
 
“Projekts “Ēdam atbildīgi!” ļauj ieskatīties, kas slēpjas aiz mūsu šķīvja, kādas ietekmes uz vidi un cilvēkiem, kas ražo mūsu izvēlēto pārtiku, mēs radam. Tas palīdz ne tikai izprast atbildīga pārtikas patēriņa jautājumus, bet panākt arī praktiskas izmaiņas skolas vidē un apkārtnē,” saka Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns.
 
Dalībai projekta “Ēdam atbildīgi” trešajam norises gadam apstiprinātas 34 skolas – gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan pamatskolas, gan vidusskolas:

 1. Zemītes pamatskola
 2. Vaiņodes vidusskola
 3. Rīgas 19. vidusskola
 4. Trikātas pamatskola
 5. Aizupes pamatskola
 6. Alojas Ausekļa vidusskola
 7. Talsu PII "Pīlādzītis"
 8. Salacgrīvas vidusskola
 9. Cēsu pilsētas 5.piie
 10. Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola
 11. Matīšu pamatskola
 12. Liepupes vidusskola
 13. Valmieras sākumskola
 14. Salaspils novada pašvaldības PII "Atvasīte"
 15. Privātā vidusskola Patnis
 16. Daugvpils nov.Biķernieku pamatskola
 17. Skaistkalnes vidusskola
 18. PPII "Mazais Princis"
 19. Alūksnes PII "Sprīdītis"
 20. Kuldīgas PII "Cīrulītis"
 21. Aglonas vidusskola
 22. Tīnūžu pamatskola
 23. Uzvaras vidusskola
 24. Daugmales pamatskola
 25. Nīkrāces pamatskola
 26. Rundāles novada PII "Mārpuķīte"
 27. Carnikavas pamatskola
 28. Vidrižu pamatskola
 29. Baldones vidusskola
 30. Limbažu novada pašvaldības Katvaru internātpamatskola
 31. Ances pamatskola
 32. Brīvā Māras skola
 33. Ventspils Pārventas pamatskola
 34. Jelgavas PII "Lācītis"

Projektā “Ēdam atbildīgi!” piedalās Ekoskolas no deviņām Eiropas valstīm ‐ Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Latvijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas.
 
 
Vairāk par projektu var uzzināt šeit:
 https://www.eatresponsibly.eu/lv/
 http://www.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi
https://www.facebook.com/edamatbildigi
 
 
Par Ekoskolu programmas un projekta ‘Ēdam atbildīgi” īstenošanu Latvijā ir atbildīgs Vides izglītības fonds (VIF), pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis, kas Latvijā nodrošina visu starptautisko FEE programmu  - Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību.
 
 
Plašāka informācija par projektu – Daniels Trukšāns, 26349865
Komunikācija ar medijiem – Sanita Rībena, 29107362

Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!” saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!” projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds. 

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros. 

       

visi jaunumi