programmas

Vides izglītības fonds noslēdz Aprites ekonomikas pilotprojektu un novērtē labās prakses piemērus.

2019. gadā Vides izglītības fonda Ekoskolu programma Latvijā un Slovēnijā sadarbībā ar zīmolu Lucart Professional uzsāka dalību divu gadu vides izglītības pilotprojektā. Projekta mērķis bija sniegt skolēniem zināšanas par aprites ekonomiku un rosināt tās principu praktisku īstenošanu ikdienā.

Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna perspektīva ilgtspējības kontekstā, kurā uzsvars likts uz bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss var tikt izmantots kā izejviela kādā no nākamajiem līmeņiem resursu patēriņa ciklā. 

Ekoskolu programmas projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā. 

“Jauniešu izpratnes izvērtējums, kas tika veikts pirms un pēc projekta īstenošanas, apliecina statistiski nozīmīgas atšķirības. Citiem vārdiem, projektam ir bijusi ietekme uz skolēnu izpratni par aprites ekonomiku, tās principiem un nepieciešamajām rīcībām. Svarīgi, ka mainījusies ne tikai izpratne, bet arī attieksme un vēlme rīkoties. Tas ir liels skolu sasniegums, it īpaši, ņemot vērā apstākļus, kādos bija jādarbojas šogad", piebilst Daniels Trukšāns, Ekoskolu programmas vadītājs un E-Space projekta koordinators Latvijā.

Projektā iesaistījās pavisam 33 izglītības iestādes un tika iesaistīti vairāk kā 700 skolēni no Latvijas, kā arī tika izveidota gan mācību programma, gan metodisko materiālu paraugi nodarbībām par aprites ekonomiku. Un nākotnē plānots šo programmu paplašināt visā starptautiskajā Ekoskolu tīklā, iesaistot vairāk nekā 56 000 skolas 70 pasaules valstīs.

Noslēdzot pilotprojektu tika izvirzīti arī laureāti jeb labās prakses piemēri šādās kategorijās:

1. Skolu labā prakse aprites ekonomikas izpratnes veicināšanā, kad skolā tiek attīstītas, uzsāktas dažādas aktivitātes, kas samazina resursu patēriņu un ir izstrādāts plāns aprites ekonomikas ieviešanai ilgtermiņā.

2. Skolēnu (Ekopadomes) labā prakse, kad tiek īstenota kampaņa (aktivitāšu kopums), kas efektīvi pievērš uzmanību un veicina izpratni par vides aizsardzības pasākumu nozīmi, aprites ekonomiku un ar to saistītajiem principiem, nepieciešamajām rīcībām.

3. Skolotāju labā prakse, kad pedagogs iziet visu piedāvāto mācību programmu, pielietojot dažādas metodes, kas veicina skolēnu izpratni par aprites ekonomiku.

Gala rezultāts visām kategorijām: aktivitāšu rezultātā vērojami izmērāmi uzlabojumi izpratnē, attieksmēs, rīcībā (piemēram, skolēnu, vecāku, skolotāju) vai arī reālos piesārņojuma un resursu patēriņa samazinājumos.

Kā labākā ieviestā skolu prakse tika atzīta Pļaviņu novada ģimnāzijā, kas projekta ietvaros aptvēra visus aprites ekonomikas principus, bet simpātiju balva nokļūst pie Slokas pamatskolas par izstrādāto ilgtermiņa plānu/vīziju.

Skolēnu (Ekopadomes) konkursa kategorijā uzvaras laurus plūc Aizkraukles novada vidusskola, kuri aktīvi izmantoja sociālos medijus  un iesaistījās visas skolas un sabiedrības informēšanā - aicinot uz videi draudzīgām rīcībām.

Bet skolotāju konkursa kategorijā par veiksmīgu pedagogu darbu un realizētu mācību programmu, plānu tiek apbalvoti trīs Latvijas izglītības iestāžu skolotāji no Babītes vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas un Pļaviņu novada ģimnāzijas.

Visas labās prakses izglītības iestādes saņem grantu no projekta atbalstītājiem LUCART Professional.

*Zīmola LUCART produkcijas sortiments iekļauj gan mājsaimniecībā lietojamos papīrus, gan profesionālai lietošanai paredzēto papīra produkciju. Kompānijas vīzija ir apvienot augstu produktu kvalitāti, inovācijas un atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Projekta vietējais partneris un LUCART zīmola oficiālais pārstāvis Latvijā ir SIA NMS Riga.


visi jaunumi