programmas

Vides izglītības fonds saņēmis atbalstu darbības nodrošināšanai

Pirmdien, 12. augustā, Cīravā notiks pavisam jauna projekta atklāšana - Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana - , kas turpmāko 2 gadu laikā palīdzēs nodrošināt dažādu vides izglītības, ekosertifikācijas un publisko aktivitāšu īstenošanu.

Vides izglītības fonds ir viena no 75 organizācijām, kuras saņēmušas atbalstu programmas „NVO fonds” ietvaros savas darbības nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām. Darbības programmas mērķis ir nodrošināt efektīvu Vides izglītības fonda darba attīstību vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvās, kā arī publisko vides kampaņu un aktivitāšu veidošanā. Tās īstenošana norisināsies visā Latvijā un sniegs ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā, darbojoties vides un ilgtspējīgas attīstības jomā.
Projekta darbība tiks vērsta uz jau esošo programmu kvalitātes nodrošināšanu, kā arī jaunu iniciatīvu attīstīšanu. Tā piemēram, vides izglītības darbībā īpaša nozīme piešķirta Ekoskolu programmas stiprināšanai Latvijā, tieši tādēļ projekta atklāšanas seminārs norisināsies ikgadējā Ekoskolu foruma ietvaros, kas šogad norisināsies Cīravā, Dzērves pamatskolā.
Darbības programmas ietvaros tiks stiprinātas arī Jauno vides reportieru programma jauniešiem, kas ieinteresēti vides aizsardzībā un pētnieciskajā žurnālistikā, kā arī Izzini mežu programma, kas vērsta uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanas izpēti.
Vides izglītības fonds īsteno arī ekosertifikācijas programmas Zaļā Atslēga un Zilais Karogs. kas veicina videi draudzīgu saimniekošanu tūrisma jomā - Zaļā izrāviena ietvaros plānots paplašināt gan Zaļās atslēgas programmā iesaistīto tūrisma mītņu skaitu, gan papildināt aktivitātes piekrastes vides aizsardzībā un Zilā Karoga popularizēšanā.

Projekts Zaļais izrāviens - Vides izglītības fonda darbības stiprināšana tiek īstenots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiālu atbalstu. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par Vides izglītības fonda iniciatīvām un aktivitātēm iespējams uzzināt www.videsfonds.lv, kā arī, sekojot līdzi Facebook un Twitter .

Informāciju sagatavoja:
Ilze Grunska


 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par informācijas saturu atbild projekta īstenotājs.

| www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |


visi jaunumi