programmas

Vides izglītības fonds un LUCART paraksta Sadarbības memorandu

Šodien, 5. jūlijā, “Zaļās atslēgas” viesnīcā Radisson Blu Daugava Hotel Vides izglītības fonds un LUCART oficiālais pārstāvis Latvijā NMS RIGA parakstīja vienošanos par iesaistīšanos Sadarbības memorandā. LUCART pārstāvji ir pirmie korporatīvie partneri, kas pievienojas Sadarbības memorandam par Starptautiskā Vides izglītības fonda (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā. Memoranda mērķis ir nodrošināt un veicināt augsta līmeņa vides apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī palielināt sabiedrības izpratni par vides aizsardzību un popularizēt videi draudzīgu rīcību. Iecerēts, ka līdz gada beigām Sadarbības memorandā iesaistīsies vairāki citi korporatīvie partneri, kā arī pašvaldības.

Abas puses vienojās par ilgtermiņa sadarbību, kā prioritāti nosakot FEE International Ekoskolu programmas īstenošanu Latvijā. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un efektīvākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Latvijā tā darbojas jau vairāk nekā 15 gadus un ir ieguvusi ievērojamu popularitāti; šobrīd tā tiek īstenota vairāk nekā 200 izglītības iestādēs – iesaistījušās ir ne tikai skolas, bet arī pirmsskolas un augstskolas. Ekoskolu programma ir pazīstama visos kontinentos, un tajā piedalās vairāk nekā 49 000 dalībskolu 64 valstīs. Ekoskolu programmu pasaulē apgūst vairāk nekā 17 miljoni skolēni, savukārt Latvijā tie ir vairāk nekā 50 000 bērni un jaunieši.

Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs: “Mūsdienu vides problēmu risināšanā jāiesaistās visai sabiedrībai - gan valstij, gan uzņēmējiem, pašvaldībām, skolām un arī katram no mums atsevišķi. Arvien lielāka loma pārmaiņu radīšanā ir tieši uzņēmējiem, kuri var piedāvāt jaunus, gudrāk veidotus produktus un tā palīdzēt mazināt mūsu ietekmes uz vidi, kā arī izprot nepieciešamību atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas vides aizsardzībā un vides izglītībā. Ceram, ka perspektīvā šajā sadarbības mehānismā iesaistīsies arvien plašāks partneru klāsts.”

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas FEE International pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

“Mūsdienās daudzi uzņēmumi nodarbojas ar "greenwashing" - izliekoties, ka ir videi draudzīgi, bet patiesībā neko nemainot savā rīcībā,” stāsta VIF Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns, “Mēs Vides izglītības fondā ļoti rūpīgi izvērtējam mūsu iespējamo sadarbības partnerus, un, balstoties arī starptautiskajā sadarbības pieredzē, secinājām, ka LUCART biznesa modelis tiešām papildus nepieciešamībai pēc peļņas iekļauj patiesas rūpes par vides aizsardzību, samazinot resursu patēriņu un arī apglabāto atkritumu daudzumu.” 

LUCART ir viens no lielākajiem patērētājiem domātās papīra produkcijas ražotājiem Eiropā. Viens no pirmajiem, kas Eiropas Savienībā ir ieguvis EN ISO 9001:2000 kvalitātes sertifikātu papīra produkcijas ražošanā, kā arī EN ISO 14001 sertifikātu par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību apkārtējās vides aizsardzības jomā. LUCART ir ieguvis Eiropas Savienības ekosertifikātu savam apakšzīmolam ECOLUCART. NMS RIGA ir officiālais LUCART pārstāvis Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

“Mums ir ļoti svarīgi veicināt augsta līmeņa vides apziņu Latvijas sabiedrībā, kā arī palielināt sabiedrības izpratni par vides aizsardzību un popularizēt videi draudzīgu rīcību,” uzsver Edmunds Čižo, NMS RIGA valdes priekšsēdētājs, “Pievienojoties Sadarbības memorandam, mēs saskatām iespēju veicināt un attīstīt inovatīvas idejas, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu attīstību. Priecājos, ka varam īstenot šādu iniciatīvu Latvijā. Ceram, ka šādu praksi pārņems arī citi uzņēmēji, gan Latvijā, gan pasaulē!”

Iesaistoties Sadarbības memorandā, LUCART apņemas atbalstīt Vides izglītības fonda īstenoto Ekoskolu programmu, sniedzot finansiālu atbalstu šīs programmas ietvaros rīkotajām tematiskajām kampaņām, apmācībām un skolotāju tālākizglītības programmām.


Attēlā: Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un NMS RIGA valdes priekšsēdētājs Edmunds Čižo paraksta Sadarbības memorandu.

http://www.mediline.lv
http://www.videsfonds.lv
 

visi jaunumi