programmas

Vides izglītības fonda programmām Latvijā – 10 gadi!

Šīgada jūlijā aprit desmit gadi, kopš Latvijā ir pārstāvētas starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) programmas. Šī starptautiskā organizācija patreiz vairāk kā 50 pasaules valstīs īsteno piecas plaši atpazīstamas vides izglītības un ekosertifikācijas iniciatīvas, kā arī ir ANO partneris vides izglītībā. Starp globālā Vides izglītības fonda programmām ir Zilā Karoga un Zaļās Atslēgas ekosertifikācijas sistēmas, kā arī trīs vides izglītības programmas – Ekoskolas, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu.Latvijā Vides izglītības fonda programmu ieviešana uzsākās no 1997 – 1999 gadam, kad Latvijā tika saņemti pirmie pieteikumi Zilā Karoga ekosertifikātam, kā arī Latvija tika uzņemta Fondā asociētā biedra statusā. Programmu attīstība Latvijā turpinājās 2001/2002. Gadā, uzsākot vides izglītības programmas „Jaunie Vides reportieri” ieviešanu. Ekoskolu programmas aktivitātes Latvijā norisinās kopš 2004. gada. Visbeidzot programmu ieviešana noslēdzās 2006. gadā, kad formāli tika noslēgta ieviestas arī pārējo FEE programmu „Izzini mežu” un „Zaļā Atslēga” ieviešana.
Latvijā globālo Vides izglītības fondu pārstāv nodibinājums „Vides izglītības fonds”, kas līdztekus starptautiskā FEE programmām īsteno virkni nacionālo iniciatīvu vides izglītības, ekosertifikācijas un sabiedrības vides apziņas paaugstināšanas jomās.
Fonda aktivitātes regulāri atbalsta Vides ministrija un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, virkne Latvijas pašvaldību – Liepāja, Ventspils, Jūrmala u.c., kā arī vairāki korporatīvie partneri – VAS „Latvijas Valsts meži”, SIA „Statoil Latvija”, A/S „BAO”. Fonda konsultatīvajās institūcijās līdzdarbojas vairāk kā 30 nacionālās institūcijas un nevalstiskās vides organizācijas. Fonds īsteno arī daudzveidīgus projektus vides aizsardzībā ar ES Interreg programmas un ES Mūžizglītības programmas atbalstu.

visi jaunumi