programmas

Vides izglītības fonds uzsāk jaunas programmas ieviešanu

Ar Eiropas Savienības programmu Grundtvig un Leonardo da Vinci atbalstu no šī gada Vides izglītības fonds ir uzsācis divu jaunu projektu īstenošanu, ieviešot Latvijā jau starptautiski pazīstamu programmu „Beyond the School”. Programma patreiz sekmīgi darbojas septiņās Eiropas valstīs.BTS iniciatīvas metodoloģija un koncepts ir balstīts uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu savas apkārtnes kultūrvides un dabasvides iepazīšanā un izzināšanā. BTS projekts uzsāka darboties Čehijas Republikā 2005. gadā un jau ir saņēmis virkni starptautisku izglītības balvu, kā arī UNESCO atzinību.
Projekta sākumstadijā Latvijā līdz 2010. gadam galvenā uzmanība tiks pievērsta metodoloģiju izstrādei un adaptācijai, kā arī pilotprojektu īstenošanai noteiktā skolu skaitā, sevišķu uzmanību pievēršot profesionālās izglītības iestādēm. Pēc pilotprojektu īstenošanas BTS kļūs par patstāvīgu iniciatīvu un līdzdalība tajā būs pieejama katram interesentam.
Projekta ietvaros ar nākamo mācību gadu skolotājiem tiks piedāvāts interesants e-apmācības kurss, savukārt skolniekiem virkne izzinošo spēļu un daudzveidīgi IT risinājumi, kas līdzdalību iniciatīvā padarīs atraktīvu un rosinošu.
Sīkāka informācija par projektu patreiz atrodama Interneta mājaslapā www.krajinazaskolou.cz. Aicinām uz sadarbību projekta īstenošanā ieinteresētās skolas, izglītības iestādes un NVO.

visi jaunumi