programmas

Vides izglītības fonds uzsāk jaunu projektu pašvaldībām - BEAM 21!

Latvijas pašvaldības ir aicinātas piedalīties jaunā Eiropas mēroga projektā „BEAM_21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities“, ko Latvijā ir uzsācis īstenot Vides izglītības fonds.Projektu finansē ES Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts programmas „Intelligent Energy – Europe (IEE)“ ietvaros. Projektā ir iesaistītas deviņu ES valstu institūcijas.

Projekta mērķis ir pašvaldību darbinieku un amatpersonu zināšanu un izpratnes līmeņa paaugstināšana par klimata izmaiņu jautājumiem un ar tām saistīto problemātiku, kā arī par to risinājumu iespējām vietējo pašvaldību līmenī.

Projekta ietvaros, iesaistoties vairākām Eiropas valstu universitātēm, tiek izstrādāts e-apmācības kurss par virkni būtisku jautājumu, kas saistītas ar pašvaldību kompetenci un iespējām rīcībai klimata izmaiņu novēršanā un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā enerģētikas jomā.

Ieinteresēto pašvaldību darbiniekiem un pārstāvjiem tiks nodrošināti apmācību materiāli, iespējas apgūt e-apmācības kursu, kā arī kopīgi nacionālie kontaktsemināri un pieredzes apmaiņas aktivitātes.

Līdzdalība projektā un visas projektā nodrošinātās apmācības, informācijas materiāli un aktivitātes Latvijā VIF sadarbības pašvaldībām būs pieejamas bez maksas.

Latvijas pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu no 10000 var pieteikties līdzdalībai projektā līdz 30.10.2009, nosūtot uz VIF pieteikuma vēstuli sekojošā formātā;
1. Uz jūsu pašvaldības / pašvaldības institūcijas oficiālās veidlapas sniegts apstiprinājums par pašvaldības interesi piedalīties projektā „BEAM_21 – Blended capacity-building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities“ piedāvāto apmācību kursā
2. Īss apraksts par pašvaldības patreizējām aktivitātēm energoefektivitātes jomā, atjaunojamo energoresursu izmantošanā un klimata izmaiņu jautājumos.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projekta vadītāju Jāni Ulmi (janis.ulme@zemesdraugi.lv vai 22552423)

visi jaunumi