programmas

Vides reportieriem jauna starptautiskā mājaslapa

Jauno vides reportieru starptautiskā mājaslapa ir ieguvusi svaigu veidolu. Turpmāk par visiem jaunumiem programmā varēs uzzināt, apmeklējot: http://www.youngreporters.org/.

Jaunie Vides reportieri jau vairāk kā divdesmit Eiropas valstīs ir sevi pierādījusi kā atraktīva iespēja jauniešiem aktīvi iesaistīties vietējā vides un sabiedrības attīstības problemātikas aktualizēšanā, šo aktivitāti apvienojot ar mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietojumu un vērtīgu jaunu iemaņu apgūšanu, kā arī iepazīšanos ar iespējamo profesiju – vides aizsardzības, pētniecības vai žurnālistikas praktiskajiem aspektiem.
Jaunie vides reportieri ir programma jauniešiem vecumā no 12 – 21 gadu vecumam. Šobrīd programma darbojas vairāk nekā 25 valstīs visā pasaulē, lai izpētītu vides problēmas un jautājumus un piedāvātu risinājumus, izmantojot kvalitatīvās žurnālistikas praksi.
Programma ļauj dalībniekiem attīstīt prasmes un paplašināt savas zināšanas vides attīstībā, komunikācijā, kritiskajā domāšanā, kā arī savienot šīs prasmes ar dažādiem mācību priekšmetiem – ekonomiku, ķīmiju, bioloģiju, politiku u.c.
Skolēniem vai studentiem ir iespēja saņemt atbalstu, padomu un praktisko informāciju gan no starptautiskās FEE (Foundation for environmental education) organizācijas, gan arī no Vides izglītības fonda, kurš ir FEE koordinators Latvijā.
Katru gadu labāko materiālu autori – rakstu, foto un video kategorijās – tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no FEE valdes, UNEP, UNESCO un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem.
Labākie darbi, kurus izvirzīs Starptautiskajam konkursam tiks publicēti Jauno Vides reportieru blogā (http://youngreporters.wordpress.com/) un tagad arī mājaslapā, savukārt Latvijā visus darbus publicēs Vides fonda mājaslapas speciāli izveidotā sadaļā.
Tematus pētāmajām problēmām dalībnieki var izvēlēties brīvi pēc pašu interesēm, tomēr tiem jāataino vides problēmas un ar to saistītās jomas. Lūk, daži ieteikumi: bioloģiskā daudzveidība, ūdens, klimata pārmaiņas, atkritumi, utt.
Piesakot savu vai komandas dalību, sūti sekojošu informāciju uz ilze.grunska@zemesdraugi.lv ar norādi Jauno vides reportieru konkursam: 
- Katra komandas dalībnieka (vai viena dalībnieka, ja strādā individuāli) Vārdu; Uzvārdu; E-pastu; Tālruņa numuru; Vecumu; Adresi; 
- Skolas/Augstskolas adresi, pasta indeksu, faksu, mājaslapu, tālruņa numuru, e-pastu; 
- Pētāmo vides jomu un darba formātu (raksts, video, foto)

Informācija:
Ilze Grunska

Foto: 2011. gada starptautiskā konkursa 2. vietas ieguvējs Ivan Čojbašić no "Slobodan Škerović" ģimnāzijas 3. klases, Montenegro.
Attēla nosaukums: Long life jeb Garā dzīvē.
Apraksts: Šādai bundžai nepieciešami 500 gadi, lai sadalītos vidē.

visi jaunumi