programmas

Vienpadsmit peldvietas un jahtu ostas no Latvijas izvirzītas Zilajam Karogam

2009. gada 5.martā Vides Ministrijā notika Nacionālās peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas Komisijas (Zilā Karoga Nacionālās žūrijas) sēde, kurā tika izvērtēti Latvijas pašvaldību un jahtu ostu pieteikumi Zilā Karoga iegūšanai.
Nacionālā žūrija izvērtēja piecpadsmit pieteikumus – no tiem 13 peldvietu un 2 jahtu ostu kategorijā. Uz starptautisko žūriju tika izvirzītas 9 peldvietas un abas jahtu ostas.Nacionālā žūrija pagājušajā sezonā konstatēto ūdens kvalitātes mērījumu rezultātu neatbilstības dēļ Zilā Karoga prasībām tālāk nevirzīja Rīgas pilsētas Vecāķu peldvietu un Liepājas pilsētas Beberliņu peldvietu. Zilā Karoga izvirzītās ūdens kvalitātes prasības ar mērķi garantēt atpūtnieku un peldvietu lietotāju veselību un drošību ir daudz stingrākas kā nacionālās un Eiropas Savienības noteiktās obligātās normas.
Žūrija arī izlēma tālāk nevirzīt Jūrmalas pilsētas Bulduru peldvietu un Kuldības pilsētas Mārtiņsalas peldvietu attiecīgi dēļ infrastruktūras kvalitātes un drošības kritēriju dēļ.
Pārējās deviņas peldvietas no Rīgas, Jūrmalas, Ventspils, Liepājas, Engures un Daugavpils tika izvirzītas tālākai izvērtēšanai starptautiskajā žūrijā. Tāpat arī atbalstīti tālākai virzīšanai tika abi jahtu ostu pieteikumi no Liepājas un Pāvilostas.
Zilā Karoga nacionālo žūriju vada Vides ministrs Raimonds Vējonis. Nacionālās žūrijas sastāvā ir Vides ministrijas, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Sabiedrības veselības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Zēģelētāju Savienības, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hidroekoloģijas institūta, VAK un Vides izglītības fonda pārstāvji. Starptautiskā žūrija savu izvērtējumu sāks 8. martā un Zilā Karoga ieguvēji šogad būs zināmi jau aprīļa beigās.
Latvijā no Baltijas valstīm jau pagājušajā gadā plīvoja visvairāk ZK - četrpadsmit. Kopā pasaulē pagājušajā gadā Zilais Karogs plīvoja 2633 peldvietās un 620 jahtu ostās.
Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Tā balstās uz 29 stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās.
Starptautiskā Zilo karogu žūrijas sēde, kurā tiks izskatīti Zilo Karogu pieteikumi notiks 23.aprīlī.

visi jaunumi