programmas

VIF lielākie sasniegumi 2017. gadā un lielākie izaicinājumi šajā gadā

2017. gadā vislabākos rezultātus sasniedza divas Vides izglītības fonda programmas – Ekoskolas un Mana jūra. Ekoskolu Rīcības dienās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - vairāk nekā 46 000 skolēni un 5300 pedagogi. Savukārt kampaņa Mana jūra 2017. gadā ieguva prestižo Energy Globe Awards nacionālo balvu. Arī pārējām Vides izglītības fonda programmām ir ar ko lepoties.
 
 
#Ekoskolas
Ekoskolu Rīcības dienu akcijā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 161 izglītības iestāde ar kopskaitā vairāk nekā 46 000 skolēniem un 5300 pedagogiem. Visu nedēļu Latvijā norisinājās simtiem vides aizsardzībai veltītu aktivitāšu, tajās tika iesaistīti arī vecāki, vietējo kopienu iedzīvotāji, pašvaldības un vietējiem mediji.
 
Aizvadītajā gadā īstenojām Ekoskolu Jauno vides līderu projektu, kas 100 jauniešu viedokļu līderiem nodrošināja platformu apmācībām, pieredzes apmaiņai, kā arī atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai. Mūsu mērķis bija palīdzēt jauniešiem attīstīt vides apziņu, kā arī sniegt tādas zināšanas un prasmes, lai viņi būtu motivēti un patstāvīgi spētu rīkoties Latvijas vides problēmu mazināšanā.
 
Izveidojām jaunu Ekoskolu metodisko materiālu un vides novērtējuma formu, kas palīdz skolām kvalitatīvāk īstenot Ekoskolu programmu. Materiāls ļauj efektīvi apzināt skolas radītās vides ietekmes, izveidot detalizētu rīcības plānu, panākt praktiskas izmaiņas skolā un tuvākā apkārtnē.
 
 
#ManaJūra
Jau sesto gadu īstenojām kampaņu Mana jūra, turpinot gan apkopot datus par jūru piesārņojošajiem atkritumiem, gan uzrunāt sabiedrību par Baltijas jūras un Latvijas piekrastes aktualitātēm. Šī iniciatīva ir guvusi arī starptautisku atpazīstamību, jo pērnā gada nogalē saņēma prestižo Energy Globe Awards nacionālo balvu. 
 
Sadarbībā ar VARAM un aktīvākajām pašvaldībām esam arī apkopojuši sešu gadu laikā savāktos datus un katrai piekrastes pašvaldībai ir izveidots savs jūras piesārņojošo atkritumu profils, dodot iespējas plānot turpmākās rīcības problēmu novēršanai. Arvien aktīvāk Latvijas dati tiek izmantoti arī starptautiskā mērogā un HELCOM darbā.
 
 
#ZilaisKarogs 
2017. gada sezona kļuva par rekordsezonu Zilā karoga programmas 20 gadus ilgajā darbībā Latvijā – pasaulē populārāko tūrisma sertifikātu saņēma 18 peldvietas un 3 jahtu ostas no Latvijas. Tā rezultātā esam pārliecinošā līderpozīcijā starp Baltijas valstīm – mums ir visvairāk tīru un sakoptu peldvietu.
 
 
#ZaļāAtslēga 
Pēc gada darba sekmīgi noslēdzās Zaļās Atslēgas Latvijas programmas pāreja uz jauno kritēriju kopumu, kas būs spēkā līdz pat 2020. gadam. Kopā ar pāreju uz jaunajiem kritērijiem un pārskata procedūrām noslēdzās darbs arī pie programmas paplašināšanas – tagad un turpmākajos gados Zaļās atslēgas sertifikācija ir jau pieejama ne tikai viesnīcām un kempingiem, bet arī restorāniem, kā arī izglītības, konferenču un izklaides centriem.
 
 
Lielākie izaicinājumi šogad
 
2018. gads – kā jau visai Latvijas sabiedrībai – arī mums paies Latvijas simtgades jubilejas zīmē. Tādēļ esam sarūpējuši divas īpašas aktivitātes, ko īstenosim simtgades pasākumu ietvaros.
 
Turpinot kampaņas Mana jūra ikgadējās aktivitātes - zaļo ekspedīciju, sabiedrības informēšanu un datu apkopošanu, mēs 2018. gada septembrī aicinām visus cilvēkus, kam rūp Baltijas jūra, iesaistīties kopīgas dāvanas veidošanā mūsu piekrastei - kampaņas Mana jūra piekrastes tīrradē. Šīs akcijas laikā katru septembra nogali novadu pa novadam mēs kopā sakopsim visu 500 kilometrus garo krastu, lai dzimšanas dienu mūsu valsts sagaidītu ar tīru piekrasti.
 
Tāpat arī Latvija šogad septembrī uzņems Globālā Vides izglītības fonda (FEE International) Ģenerālo Asambleju, pulcējot vairāk nekā 70 valstu pārstāvjus un sniedzot mums iespēju parādīt paveikto vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jomās.
 
Aktīvs darbs turpināsies arī ekosertifikācijas programmās un, iespējams, Latvijas peldvietās plīvos vēl vairāk Zilo karogu un redzēsim pirmās Zaļās atslēgas sertifikācijas arī plašākā sertifikācijas kategoriju klāstā.
 
Savukārt Ekoskolu programma šogad plāno rīkot padziļinātus kvalifikācijas kursus skolotājiem par Ekoskolu programmas īstenošanas metodoloģiju, kā arī attīstīt vairākus rīkus, kas palīdzēs vieglāk novērtēt programmas praktisko ieguldījumu vides aizsardzībā.

visi jaunumi