programmas

VIF saņēmis atbalstu FEE International programmu īstenošanai Latvijā 2021.gadā.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds” saņēmis finansiālo atbalstu no Latvijas vides aizsardzības fonda  FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) programmu īstenošanai Latvijā 2021.gadā. 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda piešķirtais finansējums FEE programmu īstenošanai sniegs ieguldījumu turpmākai  FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri – sekmīgai darbībai Latvijā, kā arī īstenot virkni aktivitāšu programmu mērķauditorijām vides izglītības jomā.

 

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ļaus ne vien nodrošināt programmu pamatdarbību, bet arī īstenot aktivitātes jaunos formātos, pielāgojoties Covid-19 pandēmijas realitātei, piemēram, organizējot tiešsaistes videi pielāgotus izglītojoši informatīvus pasākumus.

 

Vides izglītības fonds nodrošina FEE International programmu īstenošanu Latvijā kopš 1998. gada. Dalība FEE International sniedz Vides izglītības fondam gan ekskluzīvas tiesības īstenot tās starptautiskās programmas un aktivitātes vides izglītībā Latvijā, gan arī uzliek striktus administratīvos un kvalitātes kritērijus. 

Katra no šīm Latvijā īstenotajām FEE International programmām -  Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga un Izzini mežu  - savā jomā ierindojas starp redzamākajām sabiedriskajām iniciatīvām Latvijā.

 

 

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

Projekts “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2021.gadā” (Nr. 1-08/1/2021tiek īstenots ar Latvijas  vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

 

visi jaunumi