programmas

VIF sekmīgi noslēdzis projektu BEAM21

Iepriekšējā gada augustā noslēdzās pašvaldību kapacitātes un efektīvas enerģijas izmantošanas veicināšanas projekts BEAM21, kura rezultātus ES Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts programmas „Intelligent Energy – Europe (IEE) un “Heinrich Boell Foundation” nupat novērtēja ļoti atzinīgi.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2009. gadā, sadarbojoties ar Heinrich Boell Foundation” , un tā galvenā mērķauditorija bija pašvaldības. Projekta mērķis bija pašvaldību darbinieku un amatpersonu zināšanu un izpratnes līmeņa paaugstināšana par klimata izmaiņu saistītiem jautājumiem un iespējamiem risinājumime pašvaldību līmenī. Projekta ietvaros vienā no vides jomā vadošajām Eiropas universitātēm - Ebersvaldes Universitātē (Vācijā) tika izstrādāta virkne apmācību kursu par pašvaldību kompetenci un iespējām rīcībai klimata izmaiņu novēršanā un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā enerģētikas jomā. Apmācībās tika skatīti sekojoši jautājumi:

Klimata izmaiņas un to ietekme vietējā līmenī; Ilgtspējības principos bāzēta vietējā energoapgāde; Zaļais iepirkums; Zonējums un attīstības plānošana; Vietējie rīcības plāni enerģētikas jomā; Iniciatīvas vietējā līmenī klimata izmaiņu mazināšanai un saprātīgai energoresursu izmantošanai.

Latvijā projekta apmācības tika īstenotas 6 pašvaldībās (Liepāja, Ventspils, Valmiera, Carnikava, Talsi, Gulbene), iesaistot 27 darbiniekus un lēmumu pieņēmējus. Kopumā šo projektu īstenoja 9 Eiropas valstīs un 59 pilsētās.

Vairāk informācijas par projekta norisi: http://www.beam21.eu

Sagatavoja: Ilze

visi jaunumi