programmas

VIF viesosies Latvijas augstskolās ar lekcijām par klimata pārmaiņām

Ar Sorosa fonda - Latvija atbalstu Vides izglītības fonds sešās Latvijas augstskolās organizē lekciju ciklu par klimata pārmaiņām.
 
Lekciju saturā paredzēts pievērst papildu uzmanību klimata pārmaiņu ietekmei uz Latviju un iespējamām valstiskām rīcībām klimata pārmaiņu samazināšanai un adaptācijai, skarot enerģētikas politikas jautājumus, ekonomisko instrumentu nozīmi un iespējamās rīcības arī individuālā un mājsaimniecību līmenī. Lekciju ciklā tiks skarts arī jautājums par jauniešu aktīvas attieksmes nepieciešamību un sabiedrības līdzdalības nozīmi.
 
Lekciju cikli norisināsies 2010. gada pavasara semestrī no janvāra līdz maijam dažādās Latvijas augstskolās. Ja arī jūsu augstskola ir ieinteresēta šāda informatīvā pasākuma norisē, aicinām sazināties ar Vides izglītības fondu.

visi jaunumi