programmas

Zaļā atpazīstamības zīme, Ekoskola, tagad arī augstskolās

Šajā mācību gadā ceļu uz Ekoskolu statusu uzsākušas divas augstākās izglītības iestādes Latvijā – Vidzemes Augstskola (ViA) un Daugavpils Universitāte (DU). Sākot no jaunā mācību gada tās pastiprināti strādās ar vides izvērtējumu. Kā norādījis Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns – skolām jau ir ļoti labas iestrādes vides jomā, tāpēc padziļinātas aktivitātes, visticamāk, problēmas nesagādāšot.

Augstāko izglītības iestāžu iesaistīšanās Ekoskolu programmā Latvijā notiks pirmo reizi. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, un Latvijā tajā šobrīd darbojas jau vairāk nekā 120 izglītības iestādes. Ekoskolu programma ir viena no starptautiskās sabiedriskās organizācijas FEE (Foundation for Environmental Education) programmām. FEE pārstāvis Latvijā ir nodibinājums „Vides izglītības fonds”.

Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis skaidro, ka tieši augstskolām jābūt paraugam videi draudzīgas, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā: „Tām ir jābūt ne tikai izglītības un zinātnes centram, bet arī galvenajam ilgtspējīgas zaļās attīstības ideju ģeneratoram, kas pats ievēro videi draudzīgas saimniekošanas principus, izprot to nozīmīgumu, un māca to izprast citiem. Daugavpils Universitāte to dara jau izsenis un dalība Eko-augstskolu programmā ir nākamais solis videi draudzīga dzīvesveida ieviešanā un popularizēšanā”.

 „Vidzemes Augstskola šajā programmā izlēma iesaistīties, jo tās idejas un mērķi atbilst programmas prasībām. Iespēja kļūt par Eko-augstskolu ir viens pavisam nopietns un reāls solis ceļā uz ilgtspējīgu zaļo darbību”, norāda viena no iesaistīšanās iniciatorēm, ViA otrā kursa studente Paula Āboliņa-Ābola. Viņa uzskata, ka tā ir arī ļoti laba iespēja, kā piesaistīt jaunus studentus - šādas programmas ieviešana nozīmē arī mācība satura paplašināšanos - tieši saistot to ar vidi, eko lietām, zaļo domāšanu, zaļo dzīvesveidu. Savukārt esošie studenti ir norādījuši, ka lepotos ar šādu augstskolas statusu. Šīs programmas ieviešana skars visas augstskolas jomas, sākot ar kopmītnēm, beidzot ar transportu, tādēļ nākotnē tam būs vēl lielāka nozīme nekā šobrīd. „Ceram ar šīs programmas palīdzību iegūt kvalitatīvas un ilgstpējīgas izmaiņas gan domāšanā, gan vides izglītībā, gan dzīvesveidā un, protams, vilina doma par starptautiski atpazīstamu zīmi”, stāsta Paula.

Eko-augstskolas būs iespēja arī pēdējā izglītības sistēmas posmā turpināt Ekoskolu programmā iesākto darbu. Tagad pēc skolas beigšanas jaunieši varēs gūt papildus zināšanas un iemaņas vides jomā, iesaistoties un realizējot arī praktiskās aktivitātes vides labā, kas ir arī liels ieguvums pašai augstskolai, jo programmas ietvaros ieviestā vides pārvaldības sistēma attaisnojas reālos panākumos skolas vides apsaimniekošanā un organizēšanā. „Ar savu rīcību ,samazinot ietekmi uz vidi, augstskola kalpo par labu piemēru sabiedrībai. Ieguvēji ir visi- atliek tik darboties!” Uzskata D. Trukšāns.

Informāciju sagatavoja

Ilze Grunska

visi jaunumi