programmas

Zaļo karogu šogad saņems 42 Latvijas Ekoskolas!

Četrdesmit divas Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 29 skolas saņems Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.
 
Ekoskolu programma ir šobrīd populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu.
 
Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 32 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēmusi Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir valsts un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.  
 
Latvijā Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 100 skolas, apvienojot apmēram 17 000 skolēnu. Programma Latvijā darbojas jau septiņus gadus un tā ir kļuvusi par atpazīstamu ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā.
 
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
 
Programmas ieviešanu Latvijā koordinē Vides izglītības fonds, kas pārstāv Latvijā Starptautisko Vides izglītības fondu (Foundation for Environmental Education). Ekoskolu programma ir viena no piecām šīs organizācijas globālajām programmām līdztekus Zilā karoga un Zaļās atslēgas ekosertifikācijas programmām un Jauno vides reportieru un Izzini mežu programmām vides izglītības jomā. Latvijā programmas īstenošanai šogad finansiālu atbalstu ir sniedzis Latvijas Vides aizsardzības fonds un Sorosa Fonds Latvija.
 
Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisināsies piektdien 15. oktobrī no plkst 11:00 – 15:30 Vides ministrijas telpās Peldu ielā 25.
 
 
Informācija: www.videsfonds.lv
Jānis Ulme 22552423
Daniels Trukšāns 26349865

visi jaunumi