programmas

Zaļos darbus uzsāk un plāno Eko-augstskolas

Šogad pirmo reizi Ekoskolu programmas vēsturē Latvijā pieteikušās arī divas augstākās izglītības iestādes – Vidzemes Augstskola un Daugavpils Universitāte- , kas gatavas uzsākt un turpināt vides izglītības un apsaimniekošanas attīstību savas skolas apkārtnē.

Jau vēsturiski Ekoskolu programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, efektivitāti apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Vienlaikus programma veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Vidzemes Augstskolas (ViA) pārstāve Paula Āboliņa Ābola skaidro, ka Eko-augstskolas mērķis ir tāds, kuru var sasniegt, kopā darbojoties gan augstskolas vadībai, gan studentiem un darbiniekiem, gan pasniedzējiem, kad katrs ir izdarījis ko labu, lai piepildītu šī gada ekopadomes izvirzīto mērķi. Paula stāsta, ka ViA sākusi domāt plašāk:”Nekoncentrējamies tik vien kā uz atkritumu šķirošanu kojās un augstskolas ēkā, kas, tomēr joprojām ir aktuāli, bet meklējam iespējas saules bateriju izvietošanai uz jaunās augstskolas ēkas, veidojam projektu, lai izglītotu ne tikai sevi, bet arī eko skolu audzēkņus, plānojam attīstību vairāku gadu garumā”. Skola aktīvi strādā arī pie informēšanas pasākumiem, lai izglītotu cilvēkus vienkāršā, saprotamā, bet arī interesantā veidā. Kā viens no izdarītajiem piemēriem ir sociālajā tīklā Facebook izveidota “ViASA zaļo ziņu” platfroma (http://www.facebook.com/ViasaZalasZinas).

Daugavpils Universitāte, savukārt, kā vienu no savām prioritātēm izvirzījusi atkritumu šķirošanu. Ekopadome vēlas strādāt pie DU kopmītņu iedzīvotāju plašāku izglītošanu par šķirošanas iespējām, kā arī meklēt papildus veidus, kā samazināt uz poligoniem izvedamo atkritumu apjomu. Tāpat DU plāno izvērtēt kopmītņu gatavību ziemas sezonai un pareizu siltuma radiatoru ekspluatāciju, tos, piemēram, neaizkraujot un neapsedzot. DU pārstāvis Ernests Čunčulis iecerējis augtskolā ieviest arī publiskās virtuves sistēmu, kas ir speciālas telpas studentiem un pārējam personālam, kur iespējams uzglabāt, uzsildīt un pagatavot ēdienu. Šādas telpas ne tikai uzlabotu studentu sadzīvi, bet, izmanojot nelielas izmaksas, radītu veselīgāku vidi – siltu ēdienu, dzērienu pagatavošanu lekciju starplaikos.

Vides izglītības fonds (FEE Latvia), kas ir starptautiskās programmas īstenotājs Latvijā, atgādina, ka iepriekšējā nedēļā notika Ekoskolu apbalvošanas pasākums, pēc kura Vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs uzsvēra, ka Ekoskolas ir būtisks un efektīvs vides izglītības instruments. Tagad, pēc savu skolu absolvēšanas, Ekoskolu jauniešiem būs iespēja turpināt izglītību arī videi draudzīgās augstākās izglītības iestādēs. Ekoskolu koordinators Latvijā Daniels Trukšāns cer, ka ar laiku aizvien vairāk augstskolas iesaistīsies programmā, tādējādi radot aizvien plašāku Eko-augstskolu piedāvājumu.

Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas un UNESCO sadarbības partnere vides izglītībā, un ir pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas aptuveni 40 000 skolas 60 pasaules valstīs, iesaistot 6 miljonus skolēnu.

Sagatavoja: Ilze Grunska

visi jaunumi