programmas

Zilā Karoga jubilejas gadā rekordliels pretendentu skaits

Šogad starptautiskajam Zilā Karoga sertfikātam aprit jau 30 gadi un Latvija to atzīmē ar rekordlielu pretendentu skaitu. Latvijā uz Zilā Karoga saņemšanu 2017. gada sezonā pieteikumus tika iesniegušas 23 peldvietas un jahtu ostas, starp kurām bija arī jauni kandidāti – pirmo reizi Zilā Karoga saņemšanai izvirzītas Kauguru un Mellužu peldvietas, kā arī Jūrmalas jahtu osta. Latvijā Zilā Karoga programmu īsteno Vides izglītības fonds sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

“2017. gadu ANO ir pasludinājusi par ilgstspējīga tūrisma gadu,” stāsta Vides izglītības fonda pārstāvis Jānis Ulme, “Tā kā Zilais Karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts, kas tiek plaši atpazīts gan iedzīvotāju, gan pašvaldību un vides institūciju vidū, tas ir viens no ANO sadarbības partneriem un būtisks atbalsts ilgtspējīga tūrisma veicināšanā. Latvijā Zilā Karoga programma ir būtiski paaugstinājusi peldvietu un piekrastes apsaimniekošanas kvalitāti un standartus daudzās pašvaldībās, sniegusi iespējas sabiedrībai līdzdarboties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, kā arī izveidojusies par pozitīvu sadarbības instrumentu vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomā”.
 
Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Pagājušajā sezonā 47 valstīs plīvoja 4266 Zilie Karogi, no tiem Latvijā – deviņpadsmit.

Lai nodrošinātu neatkarīgu un pilnvērtīgu pieteikumu izvērtēšanu, Zilā Karoga pieteikumi tiek vērtēti divos līmeņos - nacionālajā un starptautiskajā. Latvijā Zilā karoga kandidātus vērtē Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir pārstāvji no Vides ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts Ugunsdrošības un glābšanas dienesta, Valsts tūrisma attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Zēģelētāju savienības, Vides aizsardzības kluba un citām institūcijām un organizācijām. Zilā karoga Nacionālo žūriju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
Šogad, saskaņā ar Zilā Karoga nacionālās žūrijas pieņemto lēmumu, starptautiskajai žūrijai kā pilnīgi atbilstošas visām sertifikācijas prasībām ir izvirzītas 17 peldvietas un 3 jahtu ostas, tāpat arī vēl divas peldvietas ir izvirzītas papildu vērtēšanai, līdz ar to kopējais sertifikāciju skaits Latvijā Zilā Karoga jubilejas sezonā var sasniegt pat 22.
 
Starptautiskajai žūrijai izvirzīto kandidātu saraksts:  
Papildu vērtēšanai izvirzītas: Nacionālais peldvietu sertifikāts atkārtoti piešķirts Rīgas pilsētas Vecāķu peldvietai, izsakot cerību, ka jau nākamajā sezonā arī Vecāķos varēs plīvot Zilais Karogs. Arī citām Latvijas peldvietām, kas vēlas uzsākt ceļu uz Zilā Karoga iegūšanu, līdz 1. maijam ir iespēja pieteikt peldvietu NPS saņemšanai.
Zilā Karoga izvērtēšanas otrā kārta starptautiskā līmenī norisināsies līdz aprīļa beigām un maija sākumā uzzināsim rezultātus.

Zilo Karogu Latvijā piešķir Vides izglītības fonds (VIF), kas ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017.gadā" ietvaros.

 
Papildus informācija par Zilo Karogu - Jānis Ulme, 22552423
Komunikācija ar medijiem – Sanita Rībena, 29107362

            

visi jaunumi