programmas

Zilā Karoga saņemšanai izvirzītas 13 Latvijas peldvietas un jahtu ostas

 Noslēgusies pasaules populārākā tūrisma ekosertifikāta – Zilā Karoga – kandidātu nacionālā izvērtēšana un šogad ir atbalstīti visi trīspadsmit pieteikumus no Latvijas – no tiem 11 peldvietu un 2 jahtu ostu kategorijā.  

 
Peldvietu Zilā Karoga kategorijā starptautiskās žūrijas vērtējumam nodoti Ventspils pilsētas peldvietas, Jūrmalas pilsētas Majoru un Jaunķemeru peldvietu, Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera peldvietas un peldvietas „Stropu vilnis”, kempinga „Abragciems” peldvietas Engures novadā, Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvietas, Liepājas pilsētas peldvietas „Dienvidrietumu pludmale” un „Pludmale pie stadiona”, kā arī Kuldīgas pilsētas Mārtiņsalas peldvietas un Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvietas pieteikumi.
 
Savukārt Liepājas jahtu centrs un jahtu piestātne „Pāvilosta Marina” ir vienīgās Latvijas jahtu ostas, kas šajā sezonā pretendē saņemt Zilo karogu.
 
Zilā Karoga starptautiskā žūrija savu darbu uzsāks martā un Karoga ieguvēji būs zināmi aprīļa beigās. Ar šogadu Zilā Karoga kampaņā stājušās spēkā jaunas, augstākas prasības peldūdens kvalitātes vērtēšanā.
 
Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE International) programmām. Tā balstās uz 29 stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, kā arī labiekārtojuma un servisa jomās. Latvijā FEE International pārstāv nodibinājums „Vides izglītības fonds”.
 
Zilā Karoga nacionālo žūriju vada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis. Nacionālās žūrijas sastāvā ir VARAM, Veselības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Sabiedrības veselības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Tūrisma attīstības valsts aģentūras, Zēģelētāju Savienības, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Hidroekoloģijas institūta, VAK un Vides izglītības fonda pārstāvji.  

visi jaunumi