programmas

Vides izglītības fonds ir dibināts un darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Mēs strādājam vides izglītības, ekosertifikācijas un vides publisko iniciatīvu jomās, Latvijā pārstāvot starptautisko organizāciju Foundation for Environmental Education.

Vides izglītības fonds ir sabiedriskā labuma organizācija.